MATEMATYKAAnalyxApotex PolskaAptiv Services PolandBilotBiuro Rachunkowe ProventoEduserwisFranklin Templeton InvestmentsGido LabsIC SolutionsKomputronik BiznesPEPCO PolandPrimesoft PolskaSENSE consultingUnileverINFORMATYKAAnalyxApiliaApollogicApollogic marka apoQularBilotBit by BitCAD Projekt K&ADimersEduserwisEi SystemExolvereExpansioFastBookFranklin Templeton InvestmentsGamedustGamingIC PenIC SolutionsINSTREAMITTIJTCKomputronik BiznesLabMasterLawBiz TechnologyMARKOMP S.C.O-IPEPCO PolandPrimesoft PolskaPSI PolskaSealcodeSENSE consultingSNP PolandSOL-SYSTEMSuncodeTalex S.A.Tenseapp!UnileverXcactusŻET Technologies

Profil pracodawcy

Jako Analyx od 2006 roku opracowujemy dane marketingowe i umieszczamy je w łatwych w obsłudze narzędziach, by pomóc naszym klientom podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Nasze zespoły Data Science dziennie przetwarzają setki tysięcy danych, by znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Cel stażu

Zdobycie doświadczenia w:
 • opracowywaniu danych
 • pracy z wykorzystaniem metod statystycznych
 • pracy zespołowej
 • prezentowaniu wyników

Wymagania dotyczące stażysty

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozumienia danych
 • bardzo dobra znajomośc Excela
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • przetwarzanie danych, m.in. agregacja. matchowanie, wyliczanie wskaźników
 • opracowywanie skryptów
 • opracowywanie metodologii analizy danych
 • współpraca z zespołem w celu terminowej realizacji zadań

Efekty stażu

Zdobyte podczas stażu doświadczenie umożliwi praktyczne stosowanie metod służących do analizy danych i będzie dobrym przygotowaniem do współpracy z klientami biznesowymi.

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Krysiewicza 2, 61-887 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Matematyki lub Informatyki
Analyx

Profil pracodawcy

Apotex Inc., jest największą kanadyjską firmą farmaceutyczną. Obecnie w sektorach badań, rozwoju, produkcji i dystrybucji na całym świecie pracuje ponad 10 000 osób. Apotex produkuje ponad 300 leków generycznych w około 4000 dawek i postaci.
W Polsce firma Apotex jest obecna od 1997 roku i konsekwentnie się rozwija, zwiększając portfolio dostępnych preparatów, jak i zatrudnienie. Obecnie zatrudnionych jest ponad 250 osób, a na rynku polskim dostępnych jest ponad 50 preparatów w różnych dawkach i opakowaniach.
To co nas wyróżnia jako pracodawcę to wyjątkowa kultura organizacyjna.
Pracujemy w naprawdę przyjaznej atmosferze pracy. Bez względu na stanowisko jesteśmy ze sobą na ty. Szukamy okazji do chwalenia, celebrujemy małe i duże sukcesy.
W naszej działalności przyświecają nam takie wartości jak: Odwaga, Pasja, Współpraca i Wytrwałość.
W marcu tego roku firma Apotex otrzymała prestiżowy tytuł Great Place To Work®, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie. Dziewiąte miejsce Apotexu w tym prestiżowym zestawieniu to jedyne wyróżnienie dla firmy z sektora farmaceutycznego w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, i jednoczesny debiut w rankingu.

Cel stażu

Celem stażu jest praca w dziale analiz dużej i uznanej na rynku firmy frmaceutycznej. Stażysta zapozna się z realiami pracy analityka w biznesie, jak również ze specyfiką branży farmaceutycznej.

Wymagania dotyczące stażysty

 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • podstawowe umiejętności programistyczne
 • znajomość MS Excel w stopniu średnio-zaawansowanym
 • znajomośc języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • wsparcie w codziennych pracach działu analiz
 • pomoc we wdrażaniu rozwiązań z zakresu modelowania i analizy danych (R, SAS)
 • zapoznanie się z systemem BI (QlikSense Enterprise), projektowanie wizualizacji oraz modyfikacja i testowanie aplikacji
 • tworzenie dokumentacji dla platformy BI

Efekty stażu

 • uzupełnienie wiedzy teoretycznej w zakresie modelowania i analizy danych o praktyczne zastosowania
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy analityka w branży farmaceutycznej
 • zdobycie doświadczenia w pracy nad wdrażaniem i utrzymaniem platformy BI
 • nabycie umiejętności budowania i modyfikacji aplikacji QlikView orac QlikSense dla użytkowników biznesowych

Inne uwagi

Stażyści będą zobowiązaniu do zapoznania się i przestrzegania wewnętrznych procedur związanych z bezpieczeństwem danych i ochroną danych osobowych.

Adres

Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Matematyki
Apotex Polska

Profil pracodawcy

Motoryzacja, zaawansowane technologie

Cel stażu

Staż ma na celu ogólny rozwój naukowy i praktyczny stażystki pod kątem przyszłej kariery badawczo-rozwojowej. W sposób szczególny celem jest podniesienie poziomu wiedzy stażystki w takich obszarach jak metody numeryczne, algorytmika, języki programowania oraz przetwarzanie sygnałów.

Wymagania dotyczące stażysty:

 • podstawowa znajomość metod matematycznych (metody statystyczne, metody algebraiczne oraz analiza matematyczna) w zakresie przetwarzania sygnałów
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość języka niemieckiego mile widziana
 • sumienność w wykonywanych obowiązkach
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • pogłębianie umiejętności w zakresie programowania oraz tworzenia oprogramowania komercyjnego. Nauka języków Python oraz C/C++. Zapoznanie się z podstawami języka programowania Matlab/Octave
 • pogłębienie wiedzy z zakresu metod numerycznych oraz wybranych działów matematyki w zakresie wymaganym w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów oraz w systemach sztucznej inteligencji. W tym celu, w zakresie realizacji stażu definiowane będą określone zadania z poziomem trudności dostosowanym do aktualnej wiedzy i umiejętności stażystki
 • udział w pracach zespołu ds. rozwoju algorytmów wizyjnych w zakresie tworzenia algorytmów oraz tworzenia narzędzi do automatyzacji przetwarzania sygnałów cyfrowych (w językach Python oraz C++)
 • wsparcie zespołu wizyjnego w zakresie tworzenia skryptów ułatwiających analizę danych zebranych podczas jazd testowych (Python, C++)
 • udział w tworzeniu dokumentacji technicznej
 • studium literatury pod kątem planowanych publikacji naukowych oraz ewentualnych wniosków patentowych

Efekty stażu

  Umiejętność programowania w językach C/C++ oraz Python w zakresie średnim:
 • znajomość składni języka oraz podstawowych komend
 • umiejętność posługiwania się pętlami (for, while, do while (C/C++)) oraz ich odpowiednikami w języku Python
 • umiejętność tworzenia funkcji, przekazywania parametrów do funkcji i zwracania wyników przez funkcje
 • znajomość podstaw programowania obiektowego (tworzenie klas i obiektów, polimorfizm, dziedziczenie, itp.)
 • Znajomość podstaw tworzenia algorytmów
  Znajomość podstaw przetwarzania sygnałów w zakresie przetwarzania danych wizyjnych:
 • umiejętność posługiwania się filtrami liniowymi oraz nieliniowymi, w tym podstawowego projektowania takich filtrów
 • umiejętności w zakresie analizy sygnałów (m.in. transformata Fouriera)
 • znajomość podstaw metod z obszaru sztucznej inteligencji
 • publikacje: przynajmniej jedna publikacja konferencyjna lub do czasopisma punktowanego. W miarę możliwości firmy zgłoszenie patentowe

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 13, Kraków

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Matematyki
Aptiv Services Poland S.A.

Profil pracodawcy

Bilot jest firmą konsultingową założoną w 2005 roku w Finlandii. Jesteśmy liderem we wdrażaniu i rozwijaniu rozwiązań dla biznesu, wykorzystując technologie czołowych światowych dostawców takich jak SAP oraz Microsoft. W 2015 roku nasze przychody osiągnęły wartość 16 milionów euro, a zespół liczył 130+ utalentowanych pracowników, którzy zlokalizowani są w biurach w Helsinkach i Poznaniu.
Już od 11 lat nasz zespół tworzą ludzie, dla których kontakt z najnowszymi rozwiązaniami i trendami to nie tylko praca, ale i pasja!

Cel stażu

Zdobycie umiejętności programowania, obcowania ze środowiskiem BI (Business Intelligence) – analiza danych, nauka logiki machine learning, generowanie raportów na podstawie zebranych danych , Commerce, CRM, cloud.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • analiza danych
 • programowanie w języku , np. Java, C++
 • wykorzystanie baz danych SQL
 • wsparcie zespołu w bieżących zadaniach programistycznych, pracach wdrożeniowych

Efekty stażu

Umiejętność poruszania się w środowisku: Commerce, BI, SAP, poznanie procesów biznesowych w oparciu o wykorzystanie narzędzi oferowanych przez BILOT – poparta praktyczną wiedzą zdobytą podczas stażu.

Inne uwagi

Istnieje możliwość, że najlepsi stażyci dostaną ofertę pracy w BILOT SP. z o.o.

Adres

J.H.Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3-5 studentek/-ów Informatyki lub Matematyki
Bilot

Profil pracodawcy

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo Podatkowe

Cel stażu

Zapoznanie się z tematyką rachunkowo-podatkową

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Obsługa firm w zakresie podatkowo-rachunkowym

Efekty stażu

Poznanie zagadnień podatkowo-rachunkowych

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Bałtycka 47/115, 61-017 Poznań

Liczba stażystów

1 student/-ka Matematyki
Biuro Rachunkowe Provento

Profil pracodawcy

Firma informatyczno-konsultingowa dostarczająca rozwiązania wspierające kształcenia na odległość oraz narzędzia przeznaczone do zarządzania i udostępniania wiedzy w Internecie z uwzględnieniem potrzeb szerokiej publiczności.

Cel stażu

Zapoznanie się z zasadami pracy w zespole projektowo-programistycznym, w zależności od profilu stażysty realizacja zadań programistycznych, realizacja zadań związanych z testowaniem oprogramowania, bądź realizacja zadań związanych z procesami wdrażania i utrzymania oprogramowania.

Wymagania dotyczące stażysty

Dla studentów kierunku informatyka:
 • studenci profilujący się na programistów backendu - wymagane podstawowe doświadczenia w języku Java
 • studenci profilujący się na programistów frontendu - wymagana podstawowa znajomość HTML/CSS/JavaScript
 • studenci profilujący się na analityków/inżynierów utrzymania jakości - podstawowa znajomość technik analizy, w tym analizy obiektowej, bądź metod testowania oprogramowania
Dla studentów kierunku matematyka:
 • studenci profilujący się na analityków/inżynierów utrzymania jakości - podstawowa znajomość zasad budowy oprogramowania, bądź metod testowania oprogramowania (nie jest wymagana umiejętność programowania)

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

W zależności od profilu stażysty:
 • zadania programistyczne pod kierunkiem doświadczonego projektanta-programisty w technologii Java/Spring/Hibernate
 • zadania programistyczne pod kierunkiem doświadczonego projektanta-programisty w technologii HTML/CSS/JavaScript/Angular/React
 • zadania w zespole projektowo-programistycznym związane z testowaniem oprogramowania (testy automatyczne, testy akceptacyjne, testy regresyjne, organizacja procesu testowania oprogramowania)
 • zadania w zespole projektowo-programistycznym związane z wdrażaniem i utrzymaniem oprogramowania (realizacja zadań analitycznych dotyczących rozwoju określonych funkcjonalności systemów, dokumentowanie, wsparcie procesów utrzymania oprogramowania)

Efekty stażu

W zależności od profilu stażysty:
 • doświadczenia w realizacji zadań programistycznych w zespole projektowo-programistycznym
 • doświadczenia w realizacji zadań związanych z testowaniem oprogramowania
 • doświadczenia w realizacji zadań związanych z procesami wdrażania i utrzymania oprogramowania

Inne uwagi

Brak

Adres

Niedziałkowskiego 1, 61-578 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

6 studentek/-ów Informatyki lub Matematyki
Eduserwis

Profil pracodawcy

Franklin Templeton Investments to wiodąca globalna organizacja, która od ponad 70 lat zarządza inwestycjami, a jej najważniejszym zasobem są pracownicy. Obsługujemy ponad 240 produktów finansowych, zatrudniamy okolo 9 tys. osób w 35 krajach na całym świecie, oferując szeroką gamę możliwości rozwoju zawodowego. Nasze wartości odzwierciedlają to, co najlepsze w naszych pracownikach. Wierzymy w koncentrację na potrzebach klienta, budowanie relacji, osiąganie wysokiej jakości wyników i uczciwość w działaniu. Staramy się także zapewniać pracownikom równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.
Proponujemy staże w dwóch działach:
NAV - czyli dział, który zajmuje sie analizą odchyleń cen funduszy inwestycyjnych odpowiedzialny jest przede wszystkim za codzienną analizę oraz wycenę wartości aktywów netto funduszy rynku amerykańskiego, kanadyjskiego, europejskiego oraz azjatyckiego. Współpracujemy z klientami wewnętrzynymi oraz audytem. Naszym glównym zadaniem jest analiza portfolio, weryfikacja raportów systemowych pod kątem odchyleń cen oraz weryfikacja prawidłowości wartości aktywów netto funduszy, wspieraniem miesięcznego raportowania.
Dział Investment Accounting wspiera procesy w obszarze księgowości funduszy inwestycyjnych. Do głównych zadań zespołu należy przygotowywanie raportów, praca z danymi księgowymi, monitorowanie i uzgadnanie sald po stronie księgowości funduszy inwestycyjnych i banku depozytariuszoweg. Wymaga to aktywnej współpracy z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w celu efektywnego zarządzania gotówką zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Cel stażu

Dział NAV
 • będziesz współpracować z osobami z różnych kultur w międzynarodowym środowisku
 • możesz liczyć na nieustanny kontakt z językiem angielskim
 • zdobędziesz wiedzę o rynkach finansowych
Dział Investment Accounting
 • szkolenia ze specjalistą z zakresu systemów i aplikacji wykorzystywanych w departamencie
 • będziesz współpracować z osobami z różnych kultur w międzynarodowym środowisku
 • możesz liczyć na nieustanny kontakt z językiem angielskim
 • zdobędziesz wiedzę o rynkach finansowych
 • będziesz uczestniczyc w procesach księgowych i rozliczeniowych pod opieką szkolącego oraz samodzielnie
 • rozwiniesz umiejętności efektywnej organizacji pracy, komunikacji i pracy z klientem wewnętrznym

Wymagania dotyczace stażysty

Dział NAV
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysokie zdolności analityczne
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
Dział Investment Accounting
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysokie zdolności analityczne
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dział NAV
 • przygotowywanie funduszy investycyjnych do końcowej wyceny
 • analiza i weryfikacja odchyleń cen na funduszach
 • przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby audytowe
 • analiza danych oraz bieżącym raportowaniem.
 • poprawna i terminowa realizacja zadań zgodnie z procedurami wewnętrznymi
Dział Investment Accounting
 • ksiegowanie transakcji i rozliczanie funduszy inwestycyjncyh
 • uzgadnianie danych, zgodności stanów kont z raportami zewnętrznymi, oraz danymi w systemach pomocniczych
 • przygotowywanie operacji zamknięcia miesiąca
 • przygotowywanie raportów cashflow
 • przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby audytowe, podatkowe
 • analiza danych oraz bieżące raportowanie
 • codzienne wsparcie zespołu poprzez dostarczanie przypisanych zadań

Efekty stażu

Dział NAV
 • zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych
 • zdobycie doświadczenia z zakresu organizacji pracy
Dział Investment Accounting
 • zdobycie praktycznej umiejętności z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych
 • nabycie umiejetnosci analizy danych oraz raportowania
 • rozwinięcie umiejętności efektywnej organizacji pracy
 • praktyczne i biznesowe wykorzystania języka angielskiego

Inne uwagi

W dziale NAV staż będzie odbywał się w systemie zmianowym 8.30-17.00 lub 12.30-22.00

Adres

Plac Andersa 3, 61-894 Poznań

Liczba stażystów

Dział NAV - 1 student/-ka Informatyki lub Matematyki
Dział Investment Accounting - 2 studentki/-ów Informatyki lub Matematyki
Franklin Templeton Investments

Profil pracodawcy

W Gido Labs prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i deweloperskie w obszarze e-Zdrowia (e-Health), alternatywnych i wspomagających metod komunikacji oraz Internetu Rzeczy. Naszym głównym celem jest tworzenie nowatorskich rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb klientów, wykorzystujących techniki sztucznej inteligencji oraz rozpoznawania mowy, a także obejmujących zagadnienia z obszaru sieci telekomunikacyjnych.

Cel stażu

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania sieci neuronowych w zastosowaniu do problemów z obszaru rozpoznawania mowy.

Wymagania dotyczące stażysty

 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technik uczenia maszynowego
 • znajomość podstaw programowania (python i/lub C/C++ i/lub java i/lub R i/lub matlab)
 • preferowane studia matematyczne lub informatyczne

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • zdobycie wiedzy z zakresu sieci neuronowych: sieci rekurencyjne (RNN), splotowe (Convolutional Neural Networks (CNNs)), Convolutional Recurrent Neural Networks (CRNNs), Long Short Term Memory networks, Connectionist Temporal Classification
 • przetestowanie dostępnego oprogramowania pozwalającego na wykorzystanie sieci neuronowych do rozpoznawania słów kluczowych w wypowiedzi audio
 • przygotowanie małej demonstracji z wykorzystaniem oprogramowania utworzonego w p. 2

Efekty stażu

Stażysta zdobędzie wiedzę dotyczącą sieci neuronowych i metodyki ich wykorzystania w obszarze rozpoznawania mowy, a także umiejętności ich praktycznego zastosowania w typowych problemach uczenia maszynowego.

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Romana Maya, 61-371 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Matematyki
Gido Labs

Profil pracodawcy

IC Solutions dostarcza kompleksowe i innowacyjne środowiska informatyczne. Naszym celem jest poprawa procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu informatycznego, poczynając od diagnozy, przez stworzenie koncepcji informatyzacji procesów, wytworzenie oprogramowania, wdrożenie dedykowanego rozwiązania, aż po opiekę serwisową związaną z utrzymaniem serwisu IT.

Cel stażu

Celem stażu jest rozwój studentów w kierunku faktycznego kształcenia. W szczególności celem stażu jest zdobycie doświadczenia przez studentów informatyki z programowania w .Net, nabycie umiejętności pracy w zespole jednocześnie kształcąc samodzielne działanie w ramach grupy.
W przypadku studentów matematyki staż ma na celu zdobycie przez nich wiedzy praktycznej z zakresu wykorzystania wiedzy teoretycznej w życiu, zrozumienie działania przedsiębiorstwa i wykształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania zadań w ramach szerszego grona współpracowników.
Staż ma na celu zdobycie doświadczenia zawodowego, wykształcenie w studentach dobrych nawyków pracy w zespole oraz kreatywnego podejścia do pojawiających się problemów.

Wymagania dotyczące stażysty

Wymagania minimalne:
Studenci informatyki: znajomość .Net, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Studenci matematyki: podstawowa wiedza z zakresu finansów i księgowości, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dla studentów informatyki: programowanie – praca samodzielna, rozwiązywanie zagadnień w zespole.
Dla studentów matematyki: tworzenie dokumentów finansowych, praca z dokumentami w zakresie przygotowania dokumentów do księgowania, praca na styku przedsiębiorstwo-urząd (m.in. US, ZUS).

Efekty stażu

Wiedza praktyczna i doświadczenie z zakresu programowania w .Net, pracy w zespole, optymalizacji procesów wydruku, etc. Wiedza praktyczna i doświadczenie z zakresu tworzenia dokumentów finansowych, przygotowywania dokumentów do księgowania, kontaktów z urzędami (m.in. US, ZUS).

Inne uwagi

Brak

Adres

Wołkowyska 19, 61-132 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3 studentki/-ów Informatyki lub Matematyki
IC Solutions

Profil pracodawcy

Komputronik Biznes oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw i instytucji. Bazując na wyjątkowo szerokiej ofercie grupy Komputronik zapewniamy innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność, konkurencyjność oraz bezpieczeństwo. Jesteśmy otwartym, nastawionym na współpracę i różnorodność konsultantem i Integratorem ICT.
Komputronik Biznes to:
 • najnowsza wiedza w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług
 • najdynamiczniej rozwijająca się część grupy Komputronik
 • blisko 300 doradców, inżynierów i serwisantów w 6 lokalizacjach w Polsce (Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk)

Cel stażu

 • rozpoznanie środowiska IT przez stażystę
 • nawiązanie znajomości w branży IT
 • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowoczesnej organizacji IT
 • zapoznanie się z procesami firmy
 • zdobycie umiejętności miękkich np. zdolności komunikacyjne, efektywna praca w zespole
 • wykorzystanie umiejętności nabytych podczas edukacji w praktyce
 • przyuczenie do zawodu
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy

Wymagania dotyczące stażysty

INFORMATYKA
Stażysta w Dziale Wdrożeń Infrastruktury
 • mile widziane doświadczenie z systemu Sieci, Storage, Back up
 • mile widziane doświadczenie jako administrator
 • znajomość technologii WM Ware, Microsoft, Cisco, Dell, IBM, Barakuda
 • zdolności analityczne
Stażysta w Dziale Wdrożeń Aplikacji Biznesowych
 • praktyczna znajomość PHP oraz JavaScript (jQuery)
 • mile widziana dobra znajomość MSSQL, MySQL, Oracle
 • praktyczna znajomość Web Services
Stażysta w Dziale Wdrożeń wybranych modułów ERP
 • znajomość języków programowania bazy danych Oracle - PL/SQL
 • zdolności analityczne
 • mile widziana wiedza o dokumentach oraz procesach zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłowych
Stażysta w Dziale Badawczo-Rozwojowym
 • praktyczna znajomość .NET C#
 • podstawowa znajomość SQL
 • zdolności analityczne
MATEMATYKA
Stażysta Centrum Usług Wspólnych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy i interpretacji danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomość MS Excel lub innych programów służących analizie danych
Stażysta w Dziale Finansowym
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy i interpretacji danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomość MS Excel lub innych programów służących analizie danych

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

INFORMATYKA
Stażysta w Dziale Wdrożeń Infrastruktury
Główne zadania:
 • wsparcie w zakresie wdrożeń infrastruktury (hardware i software) serwery, storage, sieci
 • wsparcie działu przy projektowaniu rozwiązań dla klientów
 • pomoc w tworzeniu dokumentacji technicznej
Stażysta w Dziale Wdrożeń Aplikacji Biznesowych
Główne zadania:
 • wsparcie Działu Wdrożeń Aplikacji Biznesowych w realizacji projektów
 • tworzenie fragmentów skryptów programistycznych w celu integracji z innymi bazami danych lub Web Service’ami
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • przeprowadzanie testów wytworzonych funkcjonalności
Stażysta w Dziale Wdrożeń wybranych modułów ERP
Główne zadania:
 • wsparcie podczas tworzenia zapytań PL/SQL, pakietów, funkcji
 • modyfikacja istniejącego kodu
 • wsparcie w procesie przygotowywania raportów, dokumentacji tworzonego kodu oraz specyfikacji zlecanych prac
 • pomoc przy projektowaniu rozwiązań
 • praca z klientem przy rozwiązywaniu błędów
Stażysta w Dziale Badawczo-Rozwojowym
Główne zadania:
 • programowanie C#
 • bazy danych SQL
 • wsparcie w dostosowywaniu systemy ERP (Enova) do wymagań klientów (programowanie)
 • utrzymywanie repozytorium wiedzy (dokumentacji programistycznej/wdrożeniowej)
 • praca z klientem przy rozwiązywaniu błędów
MATEMATYKA
Stażysta Centrum Usług Współnych
Główne zadania:
 • analiza i interpretacja danych
 • tworzenie zestawień i raportów w wyspecjalizowanych programach
 • monitorowanie spłat należności
 • zarządzanie bazą danych w systemie
 • prace administracyjno-biurowe
 • archiwizacja dokumentów
Stażysta w Dziale Finansowym
Główne zadania:
 • wsparcie Działu Finansowego w bieżącej pracy
 • przygotowywanie analiz finansowych
 • zweryfikacja wezwań do zapłaty
 • kontakt z kontrahentem np. w celu ustalenia rozliczeń finansowych

Efekty stażu

 • znajomość środowiska IT przez stażystę
 • nawiązanie znajomości w branży IT
 • znajomość zasad funkcjonowania nowoczesnej organizacji IT
 • znajomość procesów firmy
 • posiadanie umiejętności miękkich np. zdolności komunikacyjne, efektywna praca w zespole
 • zdolność wykorzystania umiejętności nabytych podczas edukacji w praktyce
 • przygotowanie stażysty jako kandydata do pracy na analogicznych stanowiskach

Inne uwagi

Istnieje możliwość uzgodnienia okresu odbywania stażu. Zapewniamy dojazd pracowniczy do lokalizacji: Wołczyńska 37:)

Adres

W zależności od stanowiska:
Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

Liczba stażystów

Około 10 studentek/-ów Informatyki
3 studentki/-ów Matematyki
Komputronik Biznes

Profil pracodawcy

Jesteśmy europejską siecią dyskontów, oferującą odzież dla całej rodziny i produkty dla domu w najniższych cenach. W Polsce rozwijamy się dynamicznie od kilkunastu lat. Staliśmy się najpopularniejszym sprzedawcą odzieży dziecięcej oraz wiodącym dostawcą artykułów dekoracyjnych. Nasz sukces osiągamy dzięki ludziom i ich zaangażowaniu.

Cel stażu

Odbycie stażu w dziale wsparcia operacyjnego, IT lub ekspansji. Zapoznanie z funkcjonowaniem działu.

Wymagania dotyczące stażysty:

Dział wsparcia operacyjnego
 • dobra znajomość Excela
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1/B2
Dział IT
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1/B2

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dział wsparcia operacyjnego
Zadania:
 • analiza danych o sprzedaży sklepów
 • analiza danych o zapasie towaru w sklepach
 • zbieranie oraz analiza danych o procesach sklepowych
 • tworzenie i aktualizacja uproszczonych raportów
 • aktualizacja baz danych o sklepach
 • uczestniczenie w projektach operacyjnych
 • uczestniczenie w testach rozwiązań systemowych dla sklepów
Dział IT
Zadania:
 • utrzymywanie ciągłości działania sprzętu i oprogramowania w laboratorium
 • przyjmowanie sprzętu do laboratorium/inwentaryzacji (ewidencja, podłączenie, konfiguracja)
 • konfiguracja sprzętu inwentaryzacyjnego
 • monitoring i uzupełnianie raportów codziennych
 • wsparcie w bieżących pracach POS_DEV

Efekty stażu

Dział wsparcia operacyjnego
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności tworzenia analiz związanych ze wsparciem operacyjnym
 • zapoznanie z bazami danych
 • zapoznanie z procesem tworzenia i testowania rozwiązań systemowych
Dział IT
 • nabycie wiedzy na temat utrzymywania ciągłości działania sprzętu i oprogramowania w laboratorium
 • zapoznanie ze sposobem raportowania w dziale
 • nabycie wiedzy i umiejętności w pracach POS_DEV

Inne uwagi

Brak

Adres

Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

Dział wsparcia operacyjnego:
1 student/-ka Matematyki
Dział IT
2 studentki/-ów Informatyki
PEPCO Poland

Profil pracodawcy

Primesoft Polska należąca do Grupy Primesoft wraz z Neptis SA (Yanosik), Creandi i NotiOne jest producentem i dostawcą rozwiązań webowych i aplikacji mobilnych przede wszystkim dla odbiorców biznesowych, ale również indywidualnych. W trakcie 15 lat działalności w branży rozwiązań IT przeprowadziliśmy wdrożenia dla około 200 podmiotów, a z naszych aplikacji korzystają setki tysięcy użytkowników.
Naszymi Klientami obecnie są międzynarodowe i rodzime firmy będące przedstawicielami niemalże wszystkich branż.
Współtworzyliśmy jako partner galę Mobile Trend Awards, a wraz z firmą Warta otrzymaliśmy nominacje za naszą aplikację PanParagon.
Do oferowanych przez nas produktów, opartych o najnowocześniejsze technologie należą:
 • V-Desk – system klasy workflow/DMS wspomagający zarządzanie, procesowanie i archiwizację dokumentów
 • PanParagon - najlepsza w Polsce aplikacja mobilna do przechowywania i organizacji paragonów na platformy Android i iOS https://www.panparagon.pl/
 • Scan&Paste - mobilny skaner dokumentów pozwalający na tworzenie zaawansowanych formularzy. Odbieranie danych odbywa się przez parowanie telefonu ze stroną www przy pomocy kodu QR https://primesoft.pl/pl/scanandpaste/ https://www.scanandpaste.com/
 • Usługi OCR - automatyczne rozpoznawanie tekstu z obrazów faktur (Invoice OCR), mandatów i wielu innych typów dokumentów przy wykorzystaniu infrastruktury Microsoft Azure

Cel stażu

Zapraszamy do nabycia doświadczenia i doskonalenia umiejętności w zakresie programowania w języku C#, zapoznania się z platformą Microsoft Azure oraz technologią OCR.
Dołączając do wybranego zespołu będziesz uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji PanParagon i Scan&Paste na platformę Android i iOS.
Zdobędziesz doświadczenie jako programista w rozwijaniu aplikacji V-Deskowej dla klientów biznesowych.
Jako analityk danych zyskasz możliwość pracy z dużymi zbiorami danych w zakresie analizy i przygotowywania statystyk.

Wymagania dotyczące stażysty

Proponujemy miejsca pracy dla osób spełniających poniższe wymagania:

.NET Developer
 • znajomości technologii .NET Framework
 • podstaw języka C#
 • podstaw zagadnień programowania obiektowego
Mile widziana na tym stanowisku będzie:
 • znajomość Microsoft Azure
 • znajomość LINQ
Android Developer
 • podstawowa wiedza na temat tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android
 • podstawowa znajomość zagadnień programowania obiektowego
 • znajomość środowiska Android Studio
iOS Developer
 • podstawowa znajomość platformy iOS
 • podstawowa znajomości języka Swift (Objective-C mile widziany)
 • podstawowa znajomości zagadnień programowania obiektowego
 • znajomość programu Xcode
Mile widziane:
 • znajomość CoreData
 • znajomość Carthage
Programista PHP
 • Programowanie w PHP 7.X
 • Chęć nauki i poznawania nowych technologii
Mile widziane:
 • Praca z Framework Symfony
 • JavaScript
 • GIT
 • Docker
 • Apache
 • SQL Server
 • Linux
Tester
 • Python
 • Selenium
 • Testy behawioralne
 • WebDriver
Analityk danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
Mile widziane:
 • Znajomość Excela
 • Znajomość podstawowej składni SQL

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Podczas stażu będziesz miał okazję dołączyć do zespołu, w którym panuje pozytywna atmosfera. Chcemy Cię zapoznać z podstawowymi narzędziami używanymi w naszej pracy, m.in. JIRA i Gitlab.
Chcemy byś zaczynając od prostych zadań i programów, korzystając z doświadczenia starszych kolegów z zespołu przeszedł kolejne etapy kodowania i tworzenia aplikacji. Zaproponujemy Ci również badania researchowe i testy pozwalając abyś samodzielnie znalazł rozwiązania niektórych problemów.
Podczas stażu zaprosimy Cię do udziału w spotkaniach projektowych, na których wspólnie ustalamy nowe zadania i podejmujemy decyzje odnośnie już istniejących.
Co drugi piątek w miesiącu mamy tzw. researchowe piątki podczas których każdy może wybrać sobie zagadnienie czy nową technologię, którą chce w tym dniu rozpoznawać.
Pamiętaj, że na każdym etapie stażu możesz liczyć na pomoc doświadczonych kolegów.

Efekty stażu

Uzupełnienie wiedzy teoretycznej o praktyczne umiejętności kodowania i programowania; zaznajomienie się ze specyfiką środowiska pracy w branży informatycznej; zdobycie umiejętności współpracy w zespole.

Inne uwagi

Dla wszystkich pyszna kawa, herbata, świeże owoce, udział w wydarzeniach sportowych.
Możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu z osobami chętnymi i zainteresowanymi dalsza karierą w zespole programistycznym.

Adres

Piątkowska 161, 60-650 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Matematyki/ 5 studentek/-ów Informatyki
Primesoft Polska

Profil pracodawcy

Jesteśmy w gronie liderów na rynku usług rozwojowych wśród polskich firm doradczych. Swoją pozycję budujemy konsekwentnie od 2008 roku
Nasza historia to opowieść o ciągłym wzroście, nauce i dążeniu do urzeczywistniania misji, którą jest POMAGANIE LUDZIOM I ORGANIZACJOM W ICH ROZWOJU, PRZY EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU DOTACJI UNIJNYCH.
Poczytaj o nas więcej: www.sensenseconsulting.pl

Cel stażu

Wsparcie zespołu dotacji w procesie tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej: wnioski, biznes plany, analizy finansowe. Ponadto, wsparcie działu realizacji projektów w rozliczeniach projektów, prowadzeniu ewaluacji i analizie wydatkowania.

Wymagania dotyczące stażysty

Szeroko pojęta mądrość, a do tego: zamiłowanie do Excela, wysokie umiejętności analityczne, syntezy i wnioskowania.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Praca analityczna z dokumentacją konkursową, praca z generatorami wniosków aplikacyjnych, analizy rynku, kontakt z dostawcami, uczestnikami projektów, a także sporządzanie raportów, statystyk i tworzenie narzędzi optymalizujących pracę.

Efekty stażu

Zdobycie wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania w ww. obszarach. Potencjał do zatrudnienia w SENSE.

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Informatyki lub Matematyki
SENSE consulting

Profil pracodawcy

Fabryka w Poznaniu jest jedną z większych fabryk Unilever produkujących żywność i jedyną taką w Polsce. Produkujemy ok. 800 różnych wyrobów (fixy, sosy, zupy, dania gotowe typu mealkit, makarony, ketchupy, majonezy) pod markami tj. Knorr, Hellmann’s, Unox, Amino, Bertolli, Calvé, Amora, Kuner.
Produkcję realizujemy na 2 wydziałach produkcyjnych i 25 liniach. 2/3 naszego portfolio trafia na export (największy rynek to Holandia), drugim co do wielkości rynkiem jest Polska. Spełniamy bardzo wysokie standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, gwarantujące zgodność z prawem lokalnymi i wymogami korporacyjnymi.
Zatrudniamy ponad 800 pracowników. Pragniemy rozwijać się, redukując wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększając pozytywny wpływ na społeczeństwo. (jest to część naszego planu ”Życie w sposób równoważony” ).
Bezpieczeństwo naszych pracowników i jakość produkowanych wyrobów są dla nas kluczowymi wartościami, a nasze działania oparte są na metodologii WCM (World Class Manufacturing).

Cel stażu

Udział w wybranych projektach w dziale planowania, usprawnień, jakości, utrzymania ruchu. Stażysta będzie miał możliwość przejścia przez case study łącząc możliwość poznania funkcjonowania procesu na produkcji oraz możliwości go udoskonalenia.

Wymagania dotyczące stażysty

MATEMATYKA
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • wysokie zdolności analityczne
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
INFORMATYKA
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • wysokie zdolności analityczne
 • kreatywne myślenie

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

MATEMATYKA
 • przetwarzanie danych, m.in. agregacja. matchowanie, wyliczanie wskaźników
 • opracowywanie modeli optymalizacyjnych
 • opracowywanie metodologii analizy danych
 • współpraca z zespołem w celu terminowej realizacji zadań
INFORMATYKA
 • przetwarzanie danych, m.in. agregacja. matchowanie, wyliczanie wskaźników
 • opracowywanie koncepcji systemu/aplikacji w oparciu o współpracę z działem IT oraz Automatyków
 • transfer danych w aplikacje
 • współpraca z zespołem w celu terminowej realizacji zadań

Efekty stażu

MATEMATYKA
 • zbieranie i opracowywanie danych
 • praca z wykorzystaniem metod statystycznych lub modeli ulepszania parametrów planistycznych, produkcji, jakościowych
 • praca zespołowa
 • prezentowanie wyników
INFORMATYKA
 • opracowywanie danych
 • praca z wykorzystaniem w celu ulepszania parametrów planistycznych, produkcji, jakościowych
 • rozwój aplikacji digitalizujachych procesy logistyczne
 • praca zespołowa
 • prezentowanie wyników

Inne uwagi

Brak

Adres

Fabryka Unilever

Strona www

Liczba stażystów

6 studentek/-ów Matematyki,
5 studentek/-ów Informatyki
Unilever

Profil pracodawcy

Jako Analyx od 2006 roku opracowujemy dane marketingowe i umieszczamy je w łatwych w obsłudze narzędziach, by pomóc naszym klientom podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Nasze zespoły Data Science dziennie przetwarzają setki tysięcy danych, by znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Cel stażu

Zdobycie doświadczenia w:
 • opracowywaniu danych
 • pracy z wykorzystaniem metod statystycznych
 • pracy zespołowej
 • prezentowaniu wyników

Wymagania dotyczące stażysty

 • umiejętność analitycznego myślenia i rozumienia danych
 • bardzo dobra znajomośc Excela
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • przetwarzanie danych, m.in. agregacja. matchowanie, wyliczanie wskaźników
 • opracowywanie skryptów
 • opracowywanie metodologii analizy danych
 • współpraca z zespołem w celu terminowej realizacji zadań

Efekty stażu

Zdobyte podczas stażu doświadczenie umożliwi praktyczne stosowanie metod służących do analizy danych i będzie dobrym przygotowaniem do współpracy z klientami biznesowymi.

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Krysiewicza 2, 61-887 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Matematyki lub Informatyki
Analyx

Profil pracodawcy

Jesteśmy Poznańską firmą założoną w 2009 roku. Pracuje u nas około 30 osób. Zajmujemy się przede wszystkim tworzeniem dedykowanych aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych. Współpracujemy z klientami polskimi oraz zagranicznymi z branży finansowej, farmaceutycznej oraz administracji publicznej.
Zapraszamy do nas jeśli chciałbyś zobaczyć jak wygląda tworzenie komercyjnych aplikacji w Javie z użyciem nowoczesnych technologii i frameworków. Tworzymy zarówno aplikacje dla mniejszych klientów jak i korporacji dzięki czemu będziesz miał okazję zapoznać się z projektami o różnym stopniu skomplikowania i zakresie integracji z systemami zewnętrznymi.

Cel stażu

Zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego tworzenia aplikacji internetowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych technologii. Chcemy, abyś na stażu nauczył się być “graczemzespołowym”, jak i samodzielnie rozwiązywać problemy i realizować złożone zadania.

Wymagania dotyczące stażysty

Szukamy stażystów dla których programowanie jest pasją i którzy będą mogli uczestniczyć w projektach pracując razem z resztą zespołu. Chętnie pomożemy Ci w poznawaniu nowych technologii, ale zakładamy, że posiadasz:
 • dobrą znajomość języka Java
 • dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz otwartość na punkt widzenia użytkownika
 • motywację do poszerzania wiedzy i rozwoju osobistego

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • projektowanie i rozwój aplikacji internetowych w oparciu o technologię Java
 • współpraca z zespołem przy realizacji projektów informatycznych

Efekty stażu

Zakładamy, że po odbyciu stażu będziesz potrafił samodzielnie tworzyć aplikację internetwowe oraz zdobędziesz doświadczenie w poniższych technologiach:
 • Java EE
 • Spring / Spring MVC / Spring Boot
 • HTML, CSS, JavaScript
 • TypeScript, Angular, gulp
 • Docker
 • SQL, MongoDB

Inne uwagi

Dodatkowo oferujemy:
 • Kartę Multisport
 • Pakiet medyczny LuxMed
 • Flipery, PS4 w ramach przerywnika w pracy
 • Przyjazną atmosferę
 • Elastyczne godziny pracy

Adres

Kłosowa 27, 61-625 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2-3 studentki/-ów Informatyki
Apilia

Profil pracodawcy

Apollogic to firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w wyspecjalizowanym doradztwie IT, wspierająca swoich Klientów w korzystaniu z najnowszych rozwiązań technologicznych. Obecnie zapewnia usługi w zakresach ERP, CRM, SRM, Business Intelligence, Big Data oraz tworzeniu i rozwijaniu aplikacji biznesowych.
Ponadto, zespół Apollogic z powodzeniem wdraża autorskie rozwiązania, takie jak aplikacja obsługująca Jednolity Plik Kontrolny, systemy Internetu Rzeczy i Mieszanej Rzeczywistości dla firm.

Cel stażu

 • rozpoznanie środowiska IT przez stażystę
 • nawiązanie znajomości w branży IT
 • zapoznanie się z procesami firmy
 • przygotowanie do pracy jako administrator IT, programista Unity, konsultant SAP Hybris/ C4C, programista SAP ABAP
 • zapoznanie się z systemem SAP

Wymagania dotyczące stażysty

 • podstawowa wiedza z zakresu programowania obiektowego (SAP ABAP, SAP HYBRIS/C4C)
 • podstawowa wiedza z zakresu Unity
 • mile widziana (ale nie obowiązkowa) podstawowa wiedza z zakresu języków skryptowych: BASH, POWERSHELL, PYTHON oraz narzędzi administracyjnych np. Jira

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym w firmie consultingowej
 • udział w projektach komercyjnych
 • wsparcie pracowników w wybranym teamie
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej na studiach

Efekty stażu

 • doświadczenie w pracy w branży IT
 • nabyte umiejętności praktyczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się i rozwiązywania problemów

Inne uwagi

Brak

Adres

Rubież 46, 61-612 Poznań

Liczba stażystów

4 studentki/-ów Informatyki
Apollogic

Profil pracodawcy

Doradztwo i wdrażanie systemów biznesowych.

Cel stażu

 • przygotowanie do pracy w zespole jako programista Unity lub .NET
 • rozpoznanie środowiska IT przez stażystę
 • nawiązanie znajomości w branży IT
 • zapoznanie się z procesami firmy

Wymagania dotyczące stażysty

 • podstawowa wiedza z zakresu programowania obiektowego w C#
 • podstawowa znajomość platformy .NET i/lub silnika Unity
 • umiejętność pracy w zespole i znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • mile widziana podstawowa wiedza z zakresu narzędzi administracyjnych (np. Jira) i systemów kontroli wersji (np. Git)

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • tworzenie back-endu aplikacji w .NET Core lub tworzenie aplikacji na HoloLens z wykorzystaniem Unity i C#
 • tworzenie dokumentacji projektowej i testowanie aplikacji
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu
 • wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej na studiach

Efekty stażu

 • doświadczenie w pracy w branży IT
 • nabyte umiejętności praktyczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się i rozwiązywania problemów

Inne uwagi

Brak

Adres

Rubież 46/C3/11, 61-612 Poznań

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
Apollogic (marka apoQlar)

Profil pracodawcy

Bilot jest firmą konsultingową założoną w 2005 roku w Finlandii. Jesteśmy liderem we wdrażaniu i rozwijaniu rozwiązań dla biznesu, wykorzystując technologie czołowych światowych dostawców takich jak SAP oraz Microsoft. W 2015 roku nasze przychody osiągnęły wartość 16 milionów euro, a zespół liczył 130+ utalentowanych pracowników, którzy zlokalizowani są w biurach w Helsinkach i Poznaniu.
Już od 11 lat nasz zespół tworzą ludzie, dla których kontakt z najnowszymi rozwiązaniami i trendami to nie tylko praca, ale i pasja!

Cel stażu

Zdobycie umiejętności programowania, obcowania ze środowiskiem BI (Business Intelligence) – analiza danych, nauka logiki machine learning, generowanie raportów na podstawie zebranych danych , Commerce, CRM, cloud.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • analiza danych
 • programowanie w języku , np. Java, C++
 • wykorzystanie baz danych SQL
 • wsparcie zespołu w bieżących zadaniach programistycznych, pracach wdrożeniowych

Efekty stażu

Umiejętność poruszania się w środowisku: Commerce, BI, SAP, poznanie procesów biznesowych w oparciu o wykorzystanie narzędzi oferowanych przez BILOT – poparta praktyczną wiedzą zdobytą podczas stażu.

Inne uwagi

Istnieje możliwość, że najlepsi stażyci dostaną ofertę pracy w BILOT SP. z o.o.

Adres

J.H.Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3-5 studentek/-ów Informatyki lub Matematyki
Bilot

Profil pracodawcy

Bit by Bit Sp.z o.o wspomaga klientów w budowaniu rozwiązań informatycznych. Tworzymy aplikacje internetowe i mobilne dla biznesu, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych. Razem z klientami, budujemy rozwiązania w oparciu o metodologię Design Thinking. To podejście pozwala nam doskonale zrozumieć doświadczenia naszego klienta oraz jego prawdziwe problemy. Dzięki indywidualnemu podejściu do problemu oraz empatii tworzymy nowe rozwiązania i wybieramy najlepsze opcje do stworzenia prototypu. Po kilku iteracjach zaczynamy budować finalny produkt, przy użyciu technologii dopasowanych do danego rozwiązania. Między innymi naszymi klientami są Bla Bla Car, Europejska Agencja Kosmiczna, University Collage Dublin

Wymagania dotyczące stażysty

Stażysta Front-end developer
 • chęć do nauki i pasja do programowania
 • znajomość Javascript, HTML, CSS
 • znajomość Git
 • doświadczenie w RWD
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji oraz czytanie i komentowanie specyfikacji zadań
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie oraz samodzielność w działaniu
Mile widziane
 • umiejętność testowania oprogramowania
 • znajomość React, ReactNative
 • znajomość Python
 • znajomość podstawowych zagadnień z baz danych, sieci, algorytmów

Cel stażu

Przygotowanie stażysty do pracy jako programista aplikacji webowych i mobilnych oraz nabycie umiejętności testowania aplikacji.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • implementacja wskazanych funkcjonalności aplikacji webowej
 • pisanie testów jednostkowych oraz automatycznych do aplikacji mobilnych oraz internetowych
 • zarzadzanie własnymi zadaniami w środowisku GitLab

Efekty stażu

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • tworzenia aplikacji w z technologii HTML5, CSS3, ES6, React, Python
 • tworzenia kodu zgodnie z dobrymi praktykami i dbania o jego jakość
 • efektywnej współpracy z rozproszonym zespołem
 • współpracy w zwinnym zespole
 • wyszukiwania i wprowadzania usprawnień w aplikacjach
 • współpracy z międzynarodowym klientem

Inne uwagi

 • dostęp do nowoczesnego biura w dogodnej lokazliacji
 • pomoc w zakresie rozwoju zawodowego
 • miła atmosfera i ciekawe projekty

Adres

Za Bramką 9/10, 61-842 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3-4 studentki/-ów Informatyki
Bit by Bit

Profil pracodawcy

Działalność związana z oprogramowaniem

Cel stażu

  Zapoznanie się z:
 • wieloplatformowym API wspomagającym grafikę 3D
 • zestawem interfejsów API do przyspieszania sprzętowego kodowania i dekodowania wideo w systemach Windows
 • technologią CUDA

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Oprogramowanie do kodowania i dekodowania obrazu oraz przesyłania informacji pomiędzy komputerami.

Efekty stażu

 • poznanie systemów wspomagających tworzenie grafiki 3D
 • wykorzystanie procesorów wielordzeniowych
 • kodowanie/dekodowanie informacji
 • przesyłanie informacji pomiędzy komputerami

Inne uwagi

Brak

Adres

Rubież 46, 61-612 Poznań

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
CAD Projekt K&A

Profil pracodawcy

Jesteśmy firmą informatyczną, która od lat zajmuje się obsługą małych i dużych przedsiębiorstw, poczynając od wsparcia technicznego użytkowników komputerów, poprzez najem serwerów, aż po wdrożenie systemów pocztowych, rozwiązań chmurowych i systemów zarządzania dokumentacją.

Cel stażu

Oferujemy możliwość poznania zakresu i charakteru pracy na stanowisku Administrator IT oraz zdobycie doświadczenia poprzez współpracę z wykwalifikowaną kadrą.

Wymagania dotyczące stażysty

Nie dotyczy

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań:

Stażysta Administrator IT będzie uczestniczył w następujących działaniach:
 • nadzór nad serwerami i reagowanie na zdarzenia z nimi związane
 • analiza przyczyn wybranych problemów
 • utrzymanie kontaktu z klientami
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • bieżące utrzymanie i monitoring
 • wdrażanie nowych rozwiązań
 • rozbudowa infrastruktury sprzętowej
 • helpdesk
 • zarządzanie bezpieczeństwem sieci
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji

Efekty odbycia stażu:

 • zdobycie doświadczenia w obszarze administracji infrastrukturą IT
 • zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji
 • zdobycie doświadczenia w zakresie organizacji pracy
 • zdobycie umiejętności pracy w zespole
 • zdobycie umiejętności utrzymania kontaktu z klientami

Inne uwagi

Istnieje możliwość dostosowania terminu do potrzeb studenta.

Adres

Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
Dimers

Profil pracodawcy

Firma informatyczno-konsultingowa dostarczająca rozwiązania wspierające kształcenia na odległość oraz narzędzia przeznaczone do zarządzania i udostępniania wiedzy w Internecie z uwzględnieniem potrzeb szerokiej publiczności.

Cel stażu

Zapoznanie się z zasadami pracy w zespole projektowo-programistycznym, w zależności od profilu stażysty realizacja zadań programistycznych, realizacja zadań związanych z testowaniem oprogramowania, bądź realizacja zadań związanych z procesami wdrażania i utrzymania oprogramowania.

Wymagania dotyczące stażysty

Dla studentów kierunku informatyka:
 • studenci profilujący się na programistów backendu - wymagane podstawowe doświadczenia w języku Java
 • studenci profilujący się na programistów frontendu - wymagana podstawowa znajomość HTML/CSS/JavaScript
 • studenci profilujący się na analityków/inżynierów utrzymania jakości - podstawowa znajomość technik analizy, w tym analizy obiektowej, bądź metod testowania oprogramowania
Dla studentów kierunku matematyka:
 • studenci profilujący się na analityków/inżynierów utrzymania jakości - podstawowa znajomość zasad budowy oprogramowania, bądź metod testowania oprogramowania (nie jest wymagana umiejętność programowania)

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

W zależności od profilu stażysty:
 • zadania programistyczne pod kierunkiem doświadczonego projektanta-programisty w technologii Java/Spring/Hibernate
 • zadania programistyczne pod kierunkiem doświadczonego projektanta-programisty w technologii HTML/CSS/JavaScript/Angular/React
 • zadania w zespole projektowo-programistycznym związane z testowaniem oprogramowania (testy automatyczne, testy akceptacyjne, testy regresyjne, organizacja procesu testowania oprogramowania)
 • zadania w zespole projektowo-programistycznym związane z wdrażaniem i utrzymaniem oprogramowania (realizacja zadań analitycznych dotyczących rozwoju określonych funkcjonalności systemów, dokumentowanie, wsparcie procesów utrzymania oprogramowania)

Efekty stażu

W zależności od profilu stażysty:
 • doświadczenia w realizacji zadań programistycznych w zespole projektowo-programistycznym
 • doświadczenia w realizacji zadań związanych z testowaniem oprogramowania
 • doświadczenia w realizacji zadań związanych z procesami wdrażania i utrzymania oprogramowania

Inne uwagi

Brak

Adres

Niedziałkowskiego 1, 61-578 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

6 studentek/-ów Informatyki lub Matematyki
Eduserwis

Profil pracodawcy

Wydawca pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych

Cel stażu

Udział w projekcie wydawniczym, którego celem jest przygotowywanie pomocy dydaktycznych z elementami ćwiczeń multimedialnych do prowadzenia zajęć z matematyki i programowania w szkołach podstawowych.

Wymagania dotyczące stażysty

Znajomość WordPress'a w zakresie developerskim, z umiejętnością tworzenia grafik i animacji webowych, a także prostych interaktycznych plansz webowych.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Analiza narzędzi WordPress, przygotowanie oraz współtworzenie interaktywnych plansz webowych.

Efekty stażu

Umiejętność wykorzystania narzędzue ICT w praktyce w obszarze edukacji szkolnej.

Inne uwagi

Jesteśmu niedużym, ale prężnym wydawcą nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla przedszkolii szkół. Od lat wspieramy nauczycieli i pedagogów w ich codziennej pracy. Od kilkunastu lat budujemy silną markę w polskiej edukacji. Z naszych pomocy dydakrtycznych korzysta obecnie kilka tysięcy placówek oświatowych.

Adres

Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
Ei System

Profil pracodawcy

Exolvere to młoda firma działająca na poznańskim rynku, której siłą napędową jest bogate doświadczenie jej założycieli w zakresie tworzenia aplikacji webowych i mobilnych. Jest to jednocześnie główny filar działalności przedsiębiorstwa, którego celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktu dla klienta biznesowego. Nasze zalety to przede wszystkim elastyczność i otwartość na potrzeby kreowane przez rynek, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a przede wszystkim dotrzymywanie kroku wciąż zmieniającym się trendom oraz technologiom. Do kompetencji Exolvere – obok aplikacji – należy tworzenie zaawansowanych wizualizacji na potrzeby stron WWW.
Jednym z kierunków działalności firmy jest ponadto realizacja ciekawych projektów w zakresie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (Augmented Reality; Virtual Reality). Jest to ogromne pole możliwości, a naszą ambicją – kreatywne wykorzystanie tej pasji do celów biznesowych oraz komercyjnych.

Cel stażu

Trzy z proponowanych miejsc stażowych adresujemy do entuzjastów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, pozostałe trzy – do studentów rozwijających umiejętności w zakresie aplikacji webowych oraz mobilnych.
Celem stażu jest:
 • wsparcie zespołu w pracy nad bieżącymi projektami (Aplikacje)
 • Research & Development (Augmented /Virtual Reality)
 • zdobywanie praktycznej wiedzy pod okiem doświadczonych członków zespołu
 • praca przy ciekawych i zróżnicowanych projektach zgodnie z wytycznymi klienta
 • możliwość poznania codziennej pracy developera i spróbowania swych sił w realnych zleceniach
 • poznanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju oraz kariery w sektorze IT

Wymagania dotyczące stażysty

Wysoka motywacja, a także chęć rozwoju

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dla 3 miejsc związanych z AR i VR:
 • research i aktywne poszukiwanie możliwości, inspiracji oraz rozwiązań
 • praca nad prostymi aplikacjami w dziedzinie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości
 • rozpoznawanie bibliotek dla AR i VR
Dla 3 miejsc związanych z aplikacjami:
 • pomoc w realizacji aktualnych projektów
 • implementacja ekranów wg dokumentacji

Efekty stażu

AR/VR:
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat technologii Augmented & Virtual Reality
 • poznanie narzędzi do pracy z AR i VR
 • podniesienie kompetencji programistycznych
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat architektury stosowanej przy większych aplikacjach
Aplikacje:
 • nauka takich technologii jak Angular, Angular Ionic, node.js
 • podniesienie umiejętności programistycznych
 • zdobycie wiedzy na temat architektury większych aplikacji webowych
Niezależnie od typu stażu:
 • zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów w toku realizacji projektu
 • poznanie własnych możliwości rozwoju w IT
 • poznanie zalet i ograniczeń pracy samodzielnej, jak również pracy w zespole

Inne uwagi

Brak

Adres

Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

6 studentek/-ów Informatyki
Exolvere

Profil pracodawcy

Expansio to turkusowa firma. Jesteśmy Software Housem, w którym skupiamy się na rozwoju własnych produktów startupowych. Do tej pory zbudowaliśmy trzy:
 • CodeAll: narzędzie do nauki programowania
 • Tinkerer: beacony dla przemysłu, system do lokalizacji obiektów wewnątrz budynków
 • Enter the game: mobilna gra edukacyjna dla pracowników korporacji
Jesteśmy laureatami nagród oraz uczestnikami akceleratorów, w tym:
 • Google Launchpad Start
 • MIT Enterprise Forum Poland
 • Startup Spark
 • szwajcarski akcelerator Kickstart
 • wyróżnienie w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości
 • pierwsze miejsce w drugiej edycji Edulab na najlepszy startup edukacyjny w Polsce
 • 14-ste miejsce w konkursie 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
 • grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę ponad 2 mln zł

Cel stażu

Udział w projektach programistycznych realizowanych w technologiach React, React Native oraz PHP, w szczególności w projektach CodeAll, Tinkerer lub Enter the game.
Zakres obowiązków zostanie doprecyzowany w zależności od doświadczenia studenta. W szczególności zależy nam na przyjęciu osób, dla których bliskie są wartości turkusowej firmy: http://turkusowystartup.pl/2017/04/04/turkusowy-startup-wstep-cz-1/
Wierzymy, że wiedzę merytoryczną każdy jest w stanie zdobyć.
Jest u nas wiele tematów do wyboru:
 • rozwój części backendowej aplikacji
 • praca na stanowisku Frontend Developera (aplikacje webowe lub mobilne)
 • możesz także pomagać nam w pracach przy uczeniu maszynowym (chatbot CodeAll)
 • szwajcarski akcelerator Kickstart
 • wyróżnienie w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości
 • pierwsze miejsce w drugiej edycji Edulab na najlepszy startup edukacyjny w Polsce
 • 14-ste miejsce w konkursie 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
 • grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę ponad 2 mln zł
Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku: https://facebook.com/turkusowystartup

Wymagania dotyczące stażysty

Warto, abyś miał już doświadczenie w jednej z tych technologii: React, React Native, PHP (Symfony). Nie jest to jednak obowiązkowe. Najważniejsze jest dla nas Twoje zaangażowanie i chęć rozwoju.
Bardzo mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Pomoc w pracach przy wyżej wymienionych projektach. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie doprecyzowany na podstawie doświadczenia studenta.

Efekty stażu

Zdobycie doświadczenia oraz pogłębienie wiedzy w wyżej wymienionych technologiach, możliwość udziału w spotkaniach z klientem.

Inne uwagi

Najlepszym stażystom zostanie przedstawiona oferta pracy.

Adres

Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
Rubież 46, budynek C5, pokój 102,
61-612 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3 studentki/-ów Informatyki
Expansio

Profil pracodawcy

IT

Cel stażu

Zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia w branży IT na stanowisku programisty.

Wymagania dotyczące stażysty

Wymagania podstawowe:
 • dobra znajomość technologii .NET
 • dobra znajomość języka C#
 • minimum podstawowa znajomość technologii WCF i WPF
Dodatkowo punktowana będzie znajomość technologii ASP.NET, MVC i Unit Test.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Praktyczne wykorzystanie technologii .NET i języka C#.

Efekty stażu

Bardzo dobra znajomość technologii .NET i języka C# oparta o doświadczenie praktyczne.
Samodzielna praca nad projektami w ramach zleconych zadań.

Inne uwagi

Brak

Adres

Poznańska 56/3, 60-853 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Informatyki
FastBook

Profil pracodawcy

Franklin Templeton Investments to wiodąca globalna organizacja, która od ponad 70 lat zarządza inwestycjami, a jej najważniejszym zasobem są pracownicy. Obsługujemy ponad 240 produktów finansowych, zatrudniamy okolo 9 tys. osób w 35 krajach na całym świecie, oferując szeroką gamę możliwości rozwoju zawodowego. Nasze wartości odzwierciedlają to, co najlepsze w naszych pracownikach. Wierzymy w koncentrację na potrzebach klienta, budowanie relacji, osiąganie wysokiej jakości wyników i uczciwość w działaniu. Staramy się także zapewniać pracownikom równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.
Proponujemy staże w dwóch działach:
NAV - czyli dział, który zajmuje sie analizą odchyleń cen funduszy inwestycyjnych odpowiedzialny jest przede wszystkim za codzienną analizę oraz wycenę wartości aktywów netto funduszy rynku amerykańskiego, kanadyjskiego, europejskiego oraz azjatyckiego. Współpracujemy z klientami wewnętrzynymi oraz audytem. Naszym glównym zadaniem jest analiza portfolio, weryfikacja raportów systemowych pod kątem odchyleń cen oraz weryfikacja prawidłowości wartości aktywów netto funduszy, wspieraniem miesięcznego raportowania.
Dział Investment Accounting wspiera procesy w obszarze księgowości funduszy inwestycyjnych. Do głównych zadań zespołu należy przygotowywanie raportów, praca z danymi księgowymi, monitorowanie i uzgadnanie sald po stronie księgowości funduszy inwestycyjnych i banku depozytariuszoweg. Wymaga to aktywnej współpracy z klientami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w celu efektywnego zarządzania gotówką zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Cel stażu

Dział NAV
 • będziesz współpracować z osobami z różnych kultur w międzynarodowym środowisku
 • możesz liczyć na nieustanny kontakt z językiem angielskim
 • zdobędziesz wiedzę o rynkach finansowych
Dział Investment Accounting
 • szkolenia ze specjalistą z zakresu systemów i aplikacji wykorzystywanych w departamencie
 • będziesz współpracować z osobami z różnych kultur w międzynarodowym środowisku
 • możesz liczyć na nieustanny kontakt z językiem angielskim
 • zdobędziesz wiedzę o rynkach finansowych
 • będziesz uczestniczyc w procesach księgowych i rozliczeniowych pod opieką szkolącego oraz samodzielnie
 • rozwiniesz umiejętności efektywnej organizacji pracy, komunikacji i pracy z klientem wewnętrznym

Wymagania dotyczace stażysty

Dział NAV
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysokie zdolności analityczne
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
Dział Investment Accounting
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysokie zdolności analityczne
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dział NAV
 • przygotowywanie funduszy investycyjnych do końcowej wyceny
 • analiza i weryfikacja odchyleń cen na funduszach
 • przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby audytowe
 • analiza danych oraz bieżącym raportowaniem.
 • poprawna i terminowa realizacja zadań zgodnie z procedurami wewnętrznymi
Dział Investment Accounting
 • ksiegowanie transakcji i rozliczanie funduszy inwestycyjncyh
 • uzgadnianie danych, zgodności stanów kont z raportami zewnętrznymi, oraz danymi w systemach pomocniczych
 • przygotowywanie operacji zamknięcia miesiąca
 • przygotowywanie raportów cashflow
 • przygotowywanie okresowych raportów na potrzeby audytowe, podatkowe
 • analiza danych oraz bieżące raportowanie
 • codzienne wsparcie zespołu poprzez dostarczanie przypisanych zadań

Efekty stażu

Dział NAV
 • zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych
 • zdobycie doświadczenia z zakresu organizacji pracy
Dział Investment Accounting
 • zdobycie praktycznej umiejętności z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych
 • nabycie umiejetnosci analizy danych oraz raportowania
 • rozwinięcie umiejętności efektywnej organizacji pracy
 • praktyczne i biznesowe wykorzystania języka angielskiego

Inne uwagi

W dziale NAV staż będzie odbywał się w systemie zmianowym 8.30-17.00 lub 12.30-22.00

Adres

Plac Andersa 3, 61-894 Poznań

Liczba stażystów

Dział NAV - 1 student/-ka Informatyki lub Matematyki
Dział Investment Accounting - 2 studentki/-ów Informatyki lub Matematyki
Franklin Templeton Investments

Profil pracodawcy

Gamedust to zespół zapalonych i pełnych pasji twórców skupionych na jednym celu - dostarczaniu najwyższej jakości rozrywki na nowatorskie platformy. Naszą misją jest tworzenie nowych mechanik wykorzystujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w celu odkrycia ich pełnego potencjału.

Cel stażu

 • zdobycie doświadczenia przy procesie produkcji gry w największym studiu VR w Poznaniu.
 • zapoznanie się z praktycznym stosowaniem Scruma i Kanbana
 • rozwinięcie posiadanych umiejętności
 • poznanie specyfiki działania studia VR

Wymagania dotyczące stażysty

Wymagania podstawowe:
 • podstawowa znajomość znajomość języka C, C# lub C++
 • ogólne pojęcie na temat działania gier komputerowych
 • posiadanie podstawowej wiedzy na temat tworzenia sieci neuronowych i algorytmów uczenia się oraz chęć doskonalenia się w tym temacie
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność
 • dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziane:
 • podstawowa znajomość Unity
 • znajomość zwinnych metodyk prowadzenia projektów (Scrum, Kanban)
 • znajomość rynku gier
 • dobra znajomość języka angielskiego

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Zadaniem stażysty będzie pomoc przy projektowaniu i rozwoju uczącej się inteligencji w grze VR, nad którą obecnie pracujemy. Będzie on także rozwijał i badał możliwości uczącego się AI implementując podstawowe algorytmy.

Efekty stażu

 • doświadczenie w pracy w nowoczesnej firmie tworzącej gry VR/AR/MR
 • możliwość nawiązania stałej współpracy po odbyciu stażu

Inne uwagi

Brak

Adres

Śniadeckich 4/3, 60-774 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
Gamedust

Profil pracodawcy

Gamehag.com to dynamicznie rozwijający się projekt Gaming Sp. z o. o., poświęcony międzynarodowej społeczności graczy. Portal oferuje szybki dostęp do gier free-to-play oraz darmowe nagrody w zamian za wykonanie określonych zadań.
Gamehag łączy graczy z całego świata i umożliwia im odkrywanie nowych gier oraz aplikacji. Nieustannie staramy się powiększać bazę naszych użytkowników, docierając do coraz większego grona graczy i zapraszając ich do tworzenia niepowtarzalnej społeczności.
Dostosowując portal do oczekiwań użytkowników z całego świata nieustannie dodajemy nowe narzędzia, takie jak aplikacja na urządzenia mobilne, gra mobilna czy Program Partnerski (narzędzia dla streamerów).
W chwili obecnej portal zrzesza prawie milion użytkowników, dziennie 20 tysięcy z nich odwiedza stronę, generując ponad 200 tysięcy odsłon każdego dnia. Gamehag funkcjonuje w 9 językach, jednak sukcesywnie dodajemy kolejne wersje językowe oraz zwiększamy pulę nagród, tak aby odpowiadała zapotrzebowaniom regionalnym użytkowników.

Cel stażu

Szukamy początkujących programistów, którzy jednak pierwsze kroki z programowaniem mają już za sobą. Stawiamy na osoby ambitne, chcące rozwijać się zawodowo. W czasie trwania stażu zaprezentujemy technologie wykorzystywane na stronie WWW, takie jak: Laravel PHP, REST API, SCSS, JavaScript, AngularJS, Node.js oraz aplikacji mobilnej: Ionic 3, Angular 4.

Wymagania dotyczące stażysty

 • przynajmniej podstawowa znajomość HTML / SASS (CSS) / Bootstrap / JavaScript
 • znajomość PHP i/lub innego języka programowania z zastosowaniem wzorca MVC
 • podstawowa znajomość relacyjnych baz danych
 • podstawowa znajomość systemu kontroli wersji GIT
 • sumienność i pracowitość

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • programowanie w języku PHP
 • programowanie stron www na podstawie projektu graficznego
 • testowanie nowych funkcjonalności
 • tworzenie dokumentacji technicznej projektu
 • wspieranie programistów w tworzeniu projektu

Efekty stażu

 • doświadczenie w pracy programisty
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w pracy zespołowej
 • poznanie nowych technologii zarówno webowych jak i mobilnych
 • możliwość kontynuowania współpracy z Gamehag

Inne uwagi

Brak

Adres

Abrahama 18, 61-615 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

4 studentki/-ów Informatyki
Gaming

Profil pracodawcy

Spółka IC Pen działa nad wyspecyfikowanym obszarem platformy digitalizacji danych tworząc system IC Pen. System IC Pen wykorzystując długopis cyfrowy, umożliwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej dokumentów i ich elektronicznych odpowiedników. Aby automatycznie digitalizować dane spisywane ręcznie, niepotrzebne są skanery, które wydłużają czynności administracyjne, ponieważ dokumenty wypełnione długopisem cyfrowym są natychmiast dostępne jako skan i przeanalizowane w komputerze.

Cel stażu

Cel stażu to zdobycie przez studenta umiejętność w zakresie tworzenia oprogramowania dla innowacyjnych systemów w technologii .Net i języku C#.
Podczas stażu student będzie miał możliwość wypracować w sobie dobre nawyki związane z pracą w zespole, a także rozwinąć kreatywne myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Wymagania dotyczące stażysty

Od kandydatów na staż oczekujemy umiejętności tworzenia w technologii .Net i języku C# oraz znajomości technologii WCF, WPF i Unit Test.
Mile widziana jest znajomość technologii ASP.NET, MVC, CSS, HTML.
Wymagana – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Cel stażu

Samodzielne rozwiązywanie problemów i tworzenie oprogramowania, grupowe rozwiązywanie problemów i omawianie punktów strategicznych rozwoju systemu.

Efekty stażu

Doświadczenie zdobyte pod okiem senior developerów w zakresie wskazanym w celu stażu. Student po zakończeniu stażu powinien być w stanie samodzielnie rozwiązywać podstawowe problemy, doskonale radzić sobie w pracy zespołowej. Staż ma także na celu poszerzenie wiedzy w zakresie optymalizacji czy pracy z projektem pod kątem konkretnego klienta.

Inne uwagi

Brak

Adres

Wołkowyska 19, 61-132 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studenki/-ów Informatyki
IC Pen

Profil pracodawcy

IC Solutions dostarcza kompleksowe i innowacyjne środowiska informatyczne. Naszym celem jest poprawa procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu informatycznego, poczynając od diagnozy, przez stworzenie koncepcji informatyzacji procesów, wytworzenie oprogramowania, wdrożenie dedykowanego rozwiązania, aż po opiekę serwisową związaną z utrzymaniem serwisu IT.

Cel stażu

Celem stażu jest rozwój studentów w kierunku faktycznego kształcenia. W szczególności celem stażu jest zdobycie doświadczenia przez studentów informatyki z programowania w .Net, nabycie umiejętności pracy w zespole jednocześnie kształcąc samodzielne działanie w ramach grupy.
W przypadku studentów matematyki staż ma na celu zdobycie przez nich wiedzy praktycznej z zakresu wykorzystania wiedzy teoretycznej w życiu, zrozumienie działania przedsiębiorstwa i wykształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania zadań w ramach szerszego grona współpracowników.
Staż ma na celu zdobycie doświadczenia zawodowego, wykształcenie w studentach dobrych nawyków pracy w zespole oraz kreatywnego podejścia do pojawiających się problemów.

Wymagania dotyczące stażysty

Wymagania minimalne:
Studenci informatyki: znajomość .Net, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Studenci matematyki: podstawowa wiedza z zakresu finansów i księgowości, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dla studentów informatyki: programowanie – praca samodzielna, rozwiązywanie zagadnień w zespole.
Dla studentów matematyki: tworzenie dokumentów finansowych, praca z dokumentami w zakresie przygotowania dokumentów do księgowania, praca na styku przedsiębiorstwo-urząd (m.in. US, ZUS).

Efekty stażu

Wiedza praktyczna i doświadczenie z zakresu programowania w .Net, pracy w zespole, optymalizacji procesów wydruku, etc. Wiedza praktyczna i doświadczenie z zakresu tworzenia dokumentów finansowych, przygotowywania dokumentów do księgowania, kontaktów z urzędami (m.in. US, ZUS).

Inne uwagi

Brak

Adres

Wołkowyska 19, 61-132 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3 studentki/-ów Informatyki lub Matematyki
IC Solutions

Profil pracodawcy

Nasz podstawowy profil działalności to IT oraz Marketing.
Jako Grupa InStream tworzymy zespół doświadczonych profesjonalistów z wielką pasją podchodzących do swojej pracy. Jesteśmy producentem autorskiego systemu InStream CRM oraz twórcami unikatowych metod generowania leadów oraz praktyk dobrej sprzedaży. Każdego dnia pomagamy firmom rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe oraz wzmacniać relacje z klientami.

Cel stażu

Celem stażu jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia związanego z wykorzystywaniem swoich umiejętności pracy w zespole oraz projektach przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Drugim ważnym celem jest zaoferowanie potencjalnym stażystom sprawdzenia się w pracy w branży marketingowej oraz IT.

Wymagania dotyczące stażysty

 • obycie z komputerem i poruszaniem się w internecie
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Przeszukiwanie baz danych, oznaczanie mailingu z trwających kampanii, opracowywanie bazy klientów firmy, planowanie działań marketingowych, praca w zespole projektowym, gromadzenie informacji w oparciu o dane internetowe.

Efekty stażu

Zdobyte u nas doświadczenie będzie cenne dla stażysty, ponieważ coraz więcej firm inwestuje w procesy outbound lead generation. Zdobędzie on umiejętności w zakresie pozyskiwania kontaktów biznesowych do dowolnej osoby na świecie oraz pracy w zespole działu Lead Development lub Project Management.

Inne uwagi

Brak

Adres

Sielska 8, 60-128 Poznań

Liczba stażystów

3 studentki/-ci Informatyki
Instream

Profil pracodawcy

ITTI od 1996 roku wspiera firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną. Jesteśmy obecni z sukcesami na rynku polskim i zagranicznym. Głównym obszarem naszej działalności jest rozwój innowacyjnych aplikacji i dedykowanego oprogramowania, w tym rozwiązań do wsparcia obsługi magazynowej, procesów produkcyjnych oraz wykorzystywanych w obserwacji przestrzeni kosmicznej i w misjach kosmicznych.
Dbając o stały rozwój od wielu lat jesteśmy mocno zaangażowani w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami.
Firma zatrudnia obecnie około 70 osób, a jej główna siedziba znajduje się Poznaniu.

Cel stażu

Celem stażu jest przygotowanie kandydata do pracy jako programista w technologii C++/Python.
Celem stażu jest także przygotowanie do pracy w projektach dla międzynarodowych organizacji.

Wymagania dotyczące stażysty

Zespół Sieci:
 • znajomość języka C++ (mile widziana znajomość środowiska Qt) lub Python w stopniu pozwalającym na samodzielne pisanie oprogramowania
 • znajomość środowiska programowania Linux lub Windows
Zespół Space Research & Security:
 • umiejętność programowania w Javie lub innym uzgodnionym języku, wykonania interfejsu użytkownika z użyciem HTML i JavaScript, algorytmów związanych z drzewami danych, mile widziana podstawowa znajomość zagadnień mechaniki nieba
 • umiejętność projektowania i programowania frontendu w HTML, JavaScript i CSS, poczucie estetyki i podstawowa znajomość zagadnień UIX, mile widziana znajomość środowiska WordPress
 • wyczucie estetyki, podstawowe umiejętności obsługi komputera, edycji i obróbki obrazu wideo, filmowania, nagrywania mowy w dobrej jakości, montażu i podkładania dźwięku, obsługi programów do powyższych celów

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • implementacja wybranych funkcjonalności aplikacji związanych z protokołami komunikacyjnymi w zastosowaniach kosmicznych
 • przygotowywanie testów i skryptów testowych dla aplikacji związanych z transmisją danych w zastosowaniach kosmicznych
lub
 • zadanie polega na wykonaniu programu komputerowego najlepiej w technologii Java z interfejsem webowym do analizy aktualnej i historycznej aktywności na serwerze
 • zadanie polega na wykonaniu programu komputerowego najlepiej w technologii Java z interfejsem webowym do analizy aktualnej i historycznej aktywności na serwerze
 • zadanie polega na wykonaniu programu komputerowego najlepiej w technologii Java z interfejsem webowym do przekształcania formatów danych astrometrycznych satelitów takich jak np. współrzędne położenia obiektów na orbicie, ich wektorów ruchu, elementów orbitalnych, efemeryd oraz danych wynikowych z obserwacyjnych pomiarów astrometrycznych oraz różnych rodzajów błędów
 • zadanie polega na wykonaniu 5-10-minutowego filmu przedstawiającego podstawową funkcjonalność systemu Observer Support Tool

Efekty stażu

 • umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach oraz zainteresowań z zakresu informatyki i nowych technologii w pracy przy realizacji komercyjnych aplikacji webowych (Internetowych i intranetowych)
 • umiejętność pracy grupowej w środowisku rozproszonego kodu źródłowego
 • umiejętność pracy zgodnie ze zwinnymi metodykami wytwarzania oprogramowania
 • poszerzenie wiedzy z zakresu programowania java / javascript
 • umiejętność wykorzystania programowania w pracy na rzecz projektów dla międzynarodowych organizacji

Inne uwagi

Staramy się jak najlepiej dopasować program stażu do umiejętności i indywidualnych predyspozycji stażysty. Istnieje możliwość kontynuacji współpracy również po zakończeniu stażu.

Adres

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Rubież 46/C5, 61-612 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

4 studentki/-ów Informatyki
ITTI

Profil pracodawcy

IT, Outsourcing IT, Zarządzanie systemami komputerowymi

Cel stażu

Poznawanie działania informatycznych systemów odprawy i obsługi pasażerów w porcie lotniczym.

Wymagania dotyczące stażysty

Brak wymagań

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Bieżąca administracja i rozwijanie oprogramowania.

Efekty stażu

Umiejętności i zdobyta wiedza w zakresie wyżej wymienionych tematów.

Inne uwagi

Brak

Adres

Sianowska 4A, 60-431 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3 studentki/-ów Informatyki
JTC

Profil pracodawcy

Komputronik Biznes oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw i instytucji. Bazując na wyjątkowo szerokiej ofercie grupy Komputronik zapewniamy innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność, konkurencyjność oraz bezpieczeństwo. Jesteśmy otwartym, nastawionym na współpracę i różnorodność konsultantem i Integratorem ICT.
Komputronik Biznes to:
 • najnowsza wiedza w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług
 • najdynamiczniej rozwijająca się część grupy Komputronik
 • blisko 300 doradców, inżynierów i serwisantów w 6 lokalizacjach w Polsce (Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk)

Cel stażu

 • rozpoznanie środowiska IT przez stażystę
 • nawiązanie znajomości w branży IT
 • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowoczesnej organizacji IT
 • zapoznanie się z procesami firmy
 • zdobycie umiejętności miękkich np. zdolności komunikacyjne, efektywna praca w zespole
 • wykorzystanie umiejętności nabytych podczas edukacji w praktyce
 • przyuczenie do zawodu
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy

Wymagania dotyczące stażysty

INFORMATYKA
Stażysta w Dziale Wdrożeń Infrastruktury
 • mile widziane doświadczenie z systemu Sieci, Storage, Back up
 • mile widziane doświadczenie jako administrator
 • znajomość technologii WM Ware, Microsoft, Cisco, Dell, IBM, Barakuda
 • zdolności analityczne
Stażysta w Dziale Wdrożeń Aplikacji Biznesowych
 • praktyczna znajomość PHP oraz JavaScript (jQuery)
 • mile widziana dobra znajomość MSSQL, MySQL, Oracle
 • praktyczna znajomość Web Services
Stażysta w Dziale Wdrożeń wybranych modułów ERP
 • znajomość języków programowania bazy danych Oracle - PL/SQL
 • zdolności analityczne
 • mile widziana wiedza o dokumentach oraz procesach zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłowych
Stażysta w Dziale Badawczo-Rozwojowym
 • praktyczna znajomość .NET C#
 • podstawowa znajomość SQL
 • zdolności analityczne
MATEMATYKA
Stażysta Centrum Usług Wspólnych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy i interpretacji danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomość MS Excel lub innych programów służących analizie danych
Stażysta w Dziale Finansowym
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy i interpretacji danych
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra znajomość MS Excel lub innych programów służących analizie danych

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

INFORMATYKA
Stażysta w Dziale Wdrożeń Infrastruktury
Główne zadania:
 • wsparcie w zakresie wdrożeń infrastruktury (hardware i software) serwery, storage, sieci
 • wsparcie działu przy projektowaniu rozwiązań dla klientów
 • pomoc w tworzeniu dokumentacji technicznej
Stażysta w Dziale Wdrożeń Aplikacji Biznesowych
Główne zadania:
 • wsparcie Działu Wdrożeń Aplikacji Biznesowych w realizacji projektów
 • tworzenie fragmentów skryptów programistycznych w celu integracji z innymi bazami danych lub Web Service’ami
 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • przeprowadzanie testów wytworzonych funkcjonalności
Stażysta w Dziale Wdrożeń wybranych modułów ERP
Główne zadania:
 • wsparcie podczas tworzenia zapytań PL/SQL, pakietów, funkcji
 • modyfikacja istniejącego kodu
 • wsparcie w procesie przygotowywania raportów, dokumentacji tworzonego kodu oraz specyfikacji zlecanych prac
 • pomoc przy projektowaniu rozwiązań
 • praca z klientem przy rozwiązywaniu błędów
Stażysta w Dziale Badawczo-Rozwojowym
Główne zadania:
 • programowanie C#
 • bazy danych SQL
 • wsparcie w dostosowywaniu systemy ERP (Enova) do wymagań klientów (programowanie)
 • utrzymywanie repozytorium wiedzy (dokumentacji programistycznej/wdrożeniowej)
 • praca z klientem przy rozwiązywaniu błędów
MATEMATYKA
Stażysta Centrum Usług Współnych
Główne zadania:
 • analiza i interpretacja danych
 • tworzenie zestawień i raportów w wyspecjalizowanych programach
 • monitorowanie spłat należności
 • zarządzanie bazą danych w systemie
 • prace administracyjno-biurowe
 • archiwizacja dokumentów
Stażysta w Dziale Finansowym
Główne zadania:
 • wsparcie Działu Finansowego w bieżącej pracy
 • przygotowywanie analiz finansowych
 • zweryfikacja wezwań do zapłaty
 • kontakt z kontrahentem np. w celu ustalenia rozliczeń finansowych

Efekty stażu

 • znajomość środowiska IT przez stażystę
 • nawiązanie znajomości w branży IT
 • znajomość zasad funkcjonowania nowoczesnej organizacji IT
 • znajomość procesów firmy
 • posiadanie umiejętności miękkich np. zdolności komunikacyjne, efektywna praca w zespole
 • zdolność wykorzystania umiejętności nabytych podczas edukacji w praktyce
 • przygotowanie stażysty jako kandydata do pracy na analogicznych stanowiskach

Inne uwagi

Istnieje możliwość uzgodnienia okresu odbywania stażu. Zapewniamy dojazd pracowniczy do lokalizacji: Wołczyńska 37:)

Adres

W zależności od stanowiska:
Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań

Liczba stażystów

Około 10 studentek/-ów Informatyki
3 studentki/-ów Matematyki
Komputronik Biznes

Profil pracodawcy

Jesteśmy firmą z Poznania działającą na rynku ogólnopolskim od 2016 roku. Zajmujemy się rozwojem autorskiego systemu informatycznego klasy LIMS (ang. Laboratory Information Management System) odpowiadając na potrzeby naszych obecnych oraz przyszłych klientów. Obecnie nasz system został wdrożony w kilkunastu laboratoriach w Polsce działających w branży budowlanej, energetycznej, weterynaryjnej oraz ochrony środowiska.
Zapraszamy do współpracy studentów, którzy chcą mieć realny wkład w rozwój naszego systemu informatycznego oraz chcą poznać proces wypracowywania wartości biznesowej dla końcowych użytkowników przy użyciu technologii .NET (WPF, ASP.NET MVC, MSSQL, DevExpress). W przypadku obustronnej satysfakcji z efektów stażu możliwa jest dalsza współpraca.

Cel stażu

 • zapoznanie stażysty z podstawami problematyki informatyzacji procesów w laboratoriach badawczych
 • poznanie systemu klasy LIMS od strony funkcjonalnej jak i architektonicznej
 • poznanie standardów i procesów wytwarzania oprogramowania w firmie
 • realizacja ściśle zdefiniowanych zadań programistycznych wg określonej architektury i projektu – pod okiem opiekuna stażu
 • testowanie oprogramowania wg zdefiniowanej metodyki

Wymagania dotyczące stażysty

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i programowaniem obiektowym
 • Podstawy programowania w technologiach .NET

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • zapoznanie się z funkcjami i architekturą systemu informatycznego (odbycie szkolenia + materiały)
 • realizacja zadań programistycznych w technologiach .NET
 • tworzenie dokumentacji technicznych
 • testowanie systemu informatycznego

Efekty stażu

Poznanie pełnego cyklu wytwarzania oprogramowania. Spojrzenie na wymagania klienta/branży laboratoryjnej przez pryzmat rozbudowanego, rozproszonego systemu informatycznego. Rozwój praktycznej wiedzy programistycznej w technologiach .NET. Rozwój praktycznej wiedzy w zakresie metod testowania oprogramowania.

Inne uwagi

Brak

Adres

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Informatyki
LabMaster

Profil pracodawcy

Spółka Law Biz Technology sp. z o.o. to start-up prawniczy powołany w celu projektowania narzędzi informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach dotykających kwestii prawnych (administracja, księgowość, kadry, sprzedaż itp.). Misją spółki jest tworzenie rozwiązań informatycznych, które umożliwiają efektywne przygotowywanie, zatwierdzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów wywołujących skutki prawne.
Pierwszym produktem Spółki jest usługa Umownik realizowana za pomocą aplikacji mobilnej Umownik lub strony www.umownik.pl, polegającej na skutecznym (posiadającym skutki prawne) zawieraniu i negocjowaniu umów (lub składaniu oświadczeń woli) przy użyciu smartphone'a lub komputera.

Wymagania dotyczące stażysty

 • podstawowa znajomość programowania (HTML, CSS, MySQL i inne bazy danych)
 • znajomość Google Analytics i Google Tag Manager
 • znajomość pakietu Office (word, excel, power point)
 • umiejętność zarządzania projektem w metodologii AGILE

Cel stażu

Dbałość o wykorzystywane oprogramowanie w spółce oraz regularny rozwój aplikacji Umownik.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • rozwój aplikacji Umownik
 • rozwiązywanie i zarządzanie problemami zgłaszanymi przez użytkowników Umownika
 • tworzenie, bierzący nadzór oraz aktualizacja dokumentacji opisującej działanie systemów
 • rozwój bazy umów w systemie Umownik
 • regularne testowanie systemu Umownik i zgłaszanie błędów
 • administracja, tworzenie i rozwój stron www (landing page, wizytówki, inne projekty)
 • komunikacja z podwykonawcami

Efekty stażu

Praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych na studiach oraz rozwój umiejętności miękkich takich jak dyscyplina i konsekwencja w zarządzaniu projektem, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, asertywność, organizacja pracy i umiejętność priorytetyzacji.

Inne uwagi

Brak

Adres

Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
LawBiz Technology

Profil pracodawcy

Tworzenie programów użytkowych finansowo-księgowych, logistycznych, transportowych przeznaczonych do wspomagania pracy obsługiwanych firm. Firma zajmuje się dostarczaniem sprzętu i akcesoriów komputerowych.

Cel stażu

 • scharakteryzowanie struktury organizacyjnej firmy
 • poznanie zasad wdrażania systemów informatycznych
 • zdobycie umiejętności obsługi sieci lokalnych i rozległych

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • obsługa oprogramowania użytkowego wykorzystywanego w firmie
 • obsługa sieci lokalnych
 • obsługa oprogramowania diagnostycznego
 • prace programistyczne nad aplikacjami biznesowymi i stronami internetowymi

Efekty stażu

 • zdobycie doświadczenia w pracy w branży it
 • umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy w praktyce

Inne uwagi

Brak

Adres

Kościuszki 27, 88-400 Żnin

Strona www

Brak

Liczba stażystów

1 student/-ka Informatyki
MARKOMP S.C.

Profil pracodawcy

Jako lider w branży szklarskiej firma O-I ma ponad stuletnie doświadczenie w projektowaniu ekologicznych i przyczyniających się do poprawy wizerunku marki opakowań z czystego szkła dla wielu największych producentów żywności i napojów na całym świecie. Produkujemy najwyższej jakości opakowania szklane do piwa, wina, napojów oraz innych produktów spożywczych.
Jako O-I BSC jesteśmy przedstawicielami Centrum Usług Wspólnych (SSC), które posiada platformę finansową oraz platformę IT. Poszukujemy osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Cel stażu

Zapoznanie studentów z pracą w globalnym dziale IT, w obszarach takich jak: bezpieczeństwo IT, technologie klienckie, sieci i telekomunikacja oraz infrastruktura serwerowa.

Wymagania dotyczące stażysty

Podstawowa wiedza i doświadczenie w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
 • klienckie systemy operacyjne
 • metodologie testowania klienckich systemow operacyjnych
 • bezpieczenstwo IT
 • infrastruktura sieciowa
 • infrastruktura serwerowa i powiazane usługi
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Bezpieczeństwo IT
Zadania:
 • wsparcie reakcji na incydenty i zdarzenia związane z bezpieczeństwem
 • przestrzeganie udokumentowanych procedur i utrzymanie niezbędnych dokumentów audytowych
 • dokumentowanie nowych procesów i zmian w procesach
 • utrzymanie biblioteki dokumentów zespołu ds. bezpieczeństwa
Technologie klienckie Windows
Zadania:
 • uczestnictwo we wdrażaniu i testowaniu klienckich systemów operacyjnych i oprogramowania na skalę globalną firmy OI
 • uczestnictwo w aktywnościach związanych z wdrażaniem oprogramowania i sprzętu
Sieci i telekomunikacja
Zadania:
 • udział we wdrażaniu i utrzymywaniu infrastruktury sieciowej na poziomie korporacyjnym w celu wspierania biznesu
 • monitorowanie codziennej pracy instalacji i lokalnych infrastruktur sieciowych
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji
 • udział w zarządzaniu routerami/switchami, systemami głosowymi, urządzeniami mobilnymi, video, obwodami oraz dostawcami usług
Infrastruktura serwerowa Windows
Zadania:
 • wspieranie projektów informatycznych związanych z usługami serwerowymi i pokrewnymi
 • identyfikacja rozwiązań w celu poprawy świadczenia usług i operacyjnych aspektów technologii serwerów poprzez uproszczenie i automatyzację procesów
 • obsługa środowiska serwerów O-I (sprzęt, oprogramowanie, systemy zasilania, serwerownia)

Efekty stażu

Zdobycie podstawowej wiedzy i doświadczenia w obszarach takich jak: bezpieczeństwo IT, technologie klienckie Windows, sieci i telekomunikacja oraz infrastruktura serwerowa w międzynarodowej firmie.

Inne uwagi

Brak

Adres

Baraniaka 6, 61-131 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

10 studentek/-ów Informatyki
O-I

Profil pracodawcy

Jesteśmy europejską siecią dyskontów, oferującą odzież dla całej rodziny i produkty dla domu w najniższych cenach. W Polsce rozwijamy się dynamicznie od kilkunastu lat. Staliśmy się najpopularniejszym sprzedawcą odzieży dziecięcej oraz wiodącym dostawcą artykułów dekoracyjnych. Nasz sukces osiągamy dzięki ludziom i ich zaangażowaniu.

Cel stażu

Odbycie stażu w dziale wsparcia operacyjnego, IT lub ekspansji. Zapoznanie z funkcjonowaniem działu.

Wymagania dotyczące stażysty:

Dział wsparcia operacyjnego
 • dobra znajomość Excela
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1/B2
Dział IT
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1/B2

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Dział wsparcia operacyjnego
Zadania:
 • analiza danych o sprzedaży sklepów
 • analiza danych o zapasie towaru w sklepach
 • zbieranie oraz analiza danych o procesach sklepowych
 • tworzenie i aktualizacja uproszczonych raportów
 • aktualizacja baz danych o sklepach
 • uczestniczenie w projektach operacyjnych
 • uczestniczenie w testach rozwiązań systemowych dla sklepów
Dział IT
Zadania:
 • utrzymywanie ciągłości działania sprzętu i oprogramowania w laboratorium
 • przyjmowanie sprzętu do laboratorium/inwentaryzacji (ewidencja, podłączenie, konfiguracja)
 • konfiguracja sprzętu inwentaryzacyjnego
 • monitoring i uzupełnianie raportów codziennych
 • wsparcie w bieżących pracach POS_DEV

Efekty stażu

Dział wsparcia operacyjnego
 • nabycie wiedzy oraz umiejętności tworzenia analiz związanych ze wsparciem operacyjnym
 • zapoznanie z bazami danych
 • zapoznanie z procesem tworzenia i testowania rozwiązań systemowych
Dział IT
 • nabycie wiedzy na temat utrzymywania ciągłości działania sprzętu i oprogramowania w laboratorium
 • zapoznanie ze sposobem raportowania w dziale
 • nabycie wiedzy i umiejętności w pracach POS_DEV

Inne uwagi

Brak

Adres

Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

Dział wsparcia operacyjnego:
1 student/-ka Matematyki
Dział IT
2 studentki/-ów Informatyki
PEPCO Poland

Profil pracodawcy

Primesoft Polska należąca do Grupy Primesoft wraz z Neptis SA (Yanosik), Creandi i NotiOne jest producentem i dostawcą rozwiązań webowych i aplikacji mobilnych przede wszystkim dla odbiorców biznesowych, ale również indywidualnych. W trakcie 15 lat działalności w branży rozwiązań IT przeprowadziliśmy wdrożenia dla około 200 podmiotów, a z naszych aplikacji korzystają setki tysięcy użytkowników.
Naszymi Klientami obecnie są międzynarodowe i rodzime firmy będące przedstawicielami niemalże wszystkich branż.
Współtworzyliśmy jako partner galę Mobile Trend Awards, a wraz z firmą Warta otrzymaliśmy nominacje za naszą aplikację PanParagon.
Do oferowanych przez nas produktów, opartych o najnowocześniejsze technologie należą:
 • V-Desk – system klasy workflow/DMS wspomagający zarządzanie, procesowanie i archiwizację dokumentów
 • PanParagon - najlepsza w Polsce aplikacja mobilna do przechowywania i organizacji paragonów na platformy Android i iOS https://www.panparagon.pl/
 • Scan&Paste - mobilny skaner dokumentów pozwalający na tworzenie zaawansowanych formularzy. Odbieranie danych odbywa się przez parowanie telefonu ze stroną www przy pomocy kodu QR https://primesoft.pl/pl/scanandpaste/ https://www.scanandpaste.com/
 • Usługi OCR - automatyczne rozpoznawanie tekstu z obrazów faktur (Invoice OCR), mandatów i wielu innych typów dokumentów przy wykorzystaniu infrastruktury Microsoft Azure

Cel stażu

Zapraszamy do nabycia doświadczenia i doskonalenia umiejętności w zakresie programowania w języku C#, zapoznania się z platformą Microsoft Azure oraz technologią OCR.
Dołączając do wybranego zespołu będziesz uczestniczył w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji PanParagon i Scan&Paste na platformę Android i iOS.
Zdobędziesz doświadczenie jako programista w rozwijaniu aplikacji V-Deskowej dla klientów biznesowych.
Jako analityk danych zyskasz możliwość pracy z dużymi zbiorami danych w zakresie analizy i przygotowywania statystyk.

Wymagania dotyczące stażysty

Proponujemy miejsca pracy dla osób spełniających poniższe wymagania:

.NET Developer
 • znajomości technologii .NET Framework
 • podstaw języka C#
 • podstaw zagadnień programowania obiektowego
Mile widziana na tym stanowisku będzie:
 • znajomość Microsoft Azure
 • znajomość LINQ
Android Developer
 • podstawowa wiedza na temat tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android
 • podstawowa znajomość zagadnień programowania obiektowego
 • znajomość środowiska Android Studio
iOS Developer
 • podstawowa znajomość platformy iOS
 • podstawowa znajomości języka Swift (Objective-C mile widziany)
 • podstawowa znajomości zagadnień programowania obiektowego
 • znajomość programu Xcode
Mile widziane:
 • znajomość CoreData
 • znajomość Carthage
Programista PHP
 • Programowanie w PHP 7.X
 • Chęć nauki i poznawania nowych technologii
Mile widziane:
 • Praca z Framework Symfony
 • JavaScript
 • GIT
 • Docker
 • Apache
 • SQL Server
 • Linux
Tester
 • Python
 • Selenium
 • Testy behawioralne
 • WebDriver
Analityk danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
Mile widziane:
 • Znajomość Excela
 • Znajomość podstawowej składni SQL

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Podczas stażu będziesz miał okazję dołączyć do zespołu, w którym panuje pozytywna atmosfera. Chcemy Cię zapoznać z podstawowymi narzędziami używanymi w naszej pracy, m.in. JIRA i Gitlab.
Chcemy byś zaczynając od prostych zadań i programów, korzystając z doświadczenia starszych kolegów z zespołu przeszedł kolejne etapy kodowania i tworzenia aplikacji. Zaproponujemy Ci również badania researchowe i testy pozwalając abyś samodzielnie znalazł rozwiązania niektórych problemów.
Podczas stażu zaprosimy Cię do udziału w spotkaniach projektowych, na których wspólnie ustalamy nowe zadania i podejmujemy decyzje odnośnie już istniejących.
Co drugi piątek w miesiącu mamy tzw. researchowe piątki podczas których każdy może wybrać sobie zagadnienie czy nową technologię, którą chce w tym dniu rozpoznawać.
Pamiętaj, że na każdym etapie stażu możesz liczyć na pomoc doświadczonych kolegów.

Efekty stażu

Uzupełnienie wiedzy teoretycznej o praktyczne umiejętności kodowania i programowania; zaznajomienie się ze specyfiką środowiska pracy w branży informatycznej; zdobycie umiejętności współpracy w zespole.

Inne uwagi

Dla wszystkich pyszna kawa, herbata, świeże owoce, udział w wydarzeniach sportowych.
Możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu z osobami chętnymi i zainteresowanymi dalsza karierą w zespole programistycznym.

Adres

Piątkowska 161, 60-650 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Matematyki/ 5 studentek/-ów Informatyki
Primesoft Polska

Profil pracodawcy

PSI Polska tworzy, rozwija i wdraża autorskie oprogramowanie, które obsługuje procesy biznesowe w obszarze produkcji, logistyki, energetyki i transportu publicznego.
PSI powstało w 1969 roku w Berlinie. Dzisiaj koncern ma biura w 28 lokalizacjach na całym świecie i zatrudnia 1700 pracowników.
Nasza historia w Poznaniu rozpoczęła się w 2004 roku. Na początku byliśmy kilkunastoosobowym zespołem, a po 12 latach PSI Polska to 200 osób pracujących na rzecz Klientów w Polsce i na wszystkich kontynentach.

Cele stażu

Zaproszenie do współpracy zdolnych i ambitnych studentów informatyki, którzy chcą zdobyć doświadczenie przy dużych projektach informatycznych. Najlepsi stażyści po okresie stażu zostaną zatrudnieni w PSI Polska na stałe, na stanowisku Młodszy Inżynier Oprogramowania.

Wymagania dotyczące stażysty

 • chęć rozwoju w ramach technologii Java (Java FX, Java EE)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • rozwijanie i utrzymywanie produktów informatycznych w ramach działu Research & Development, Energy Management lub Production & Logistics
 • dbanie o wysoką jakość tworzonego kodu
 • testowanie dostarczanych rozwiązań
 • tworzenie dokumentacji technicznej
Stażyści będą pracować w ramach prawdziwych projektów klienckich, pod opieką doświadczonych inżynierów oprogramowania. W zależności od projektu korzystamy z: Java8, JEE7 (przede wszystkim jax-ws, jax-rs, jms, jpa), Wildfly, Eclipse.

Efekty stażu

Przygotowanie do roli profesjonalnego Inżyniera Oprogramowania.

Inne uwagi

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru stażystów zainteresowanych ofertą PSI. Kandydaci będą zapraszani do procesu rekrutacyjnego, staż zaproponujemy wyłącznie osobom wybranym przez PSI.

Adres

Towarowa 35, 61-896 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

3 studentki/-ów Informatyki
PSI Polska

Profil pracodawcy

Tworzymy nowoczesne strony i aplikacje internetowe. Skupiamy się na jakości komunikacji wewnętrznej w zespole, sprzyjającej pracy zdalnej.

Cel stażu

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi tworzenia aplikacji webowych. Zapoznanie Stażysty z realiami pracy z GIT-em i pracy zespołowej. Pielęgnacja umiejętności kulturalnej i skutecznej komunikacji w zespole.

Wymagania dotyczące stażysty

Doświadczenie w pracy z technologiami webowymi. Podstawowa znajomość systemu Linux.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • budowanie aplikacji za pomocą biblioteki React
 • tworzenie REST-owego API w node.js
 • pisanie skryptów automatyzujących procesy budowania aplikacji
 • budowanie widoków stron i aplikacji online w HTML5 i CSS3

Efekty odbycia stażu

 • umiejętność pracy z GIT-em i Phabricatorem
 • doświadczenie z pracą w projekcie zespołowym
 • doświadczenie z technologiami: node.js, React, REST, SCSS, HTML5
 • doświadczenie w pracy z wszechobecnym i starannym code review

Inne uwagi

Brak

Adres

Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

6 studentek/-ów Informatyki
Sealcode

Profil pracodawcy

Jesteśmy w gronie liderów na rynku usług rozwojowych wśród polskich firm doradczych. Swoją pozycję budujemy konsekwentnie od 2008 roku
Nasza historia to opowieść o ciągłym wzroście, nauce i dążeniu do urzeczywistniania misji, którą jest POMAGANIE LUDZIOM I ORGANIZACJOM W ICH ROZWOJU, PRZY EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU DOTACJI UNIJNYCH.
Poczytaj o nas więcej: www.sensenseconsulting.pl

Cel stażu

Wsparcie zespołu dotacji w procesie tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej: wnioski, biznes plany, analizy finansowe. Ponadto, wsparcie działu realizacji projektów w rozliczeniach projektów, prowadzeniu ewaluacji i analizie wydatkowania.

Wymagania dotyczące stażysty

Szeroko pojęta mądrość, a do tego: zamiłowanie do Excela, wysokie umiejętności analityczne, syntezy i wnioskowania.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Praca analityczna z dokumentacją konkursową, praca z generatorami wniosków aplikacyjnych, analizy rynku, kontakt z dostawcami, uczestnikami projektów, a także sporządzanie raportów, statystyk i tworzenie narzędzi optymalizujących pracę.

Efekty stażu

Zdobycie wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania w ww. obszarach. Potencjał do zatrudnienia w SENSE.

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Informatyki lub Matematyki
SENSE consulting

Profil pracodawcy

SNP Poland (do 2017 – BCC) jest jedną z największych firm wdrażających systemy IT w Polsce. Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce, realizujemy projekty na całym świecie. Zapewniamy outsourcing IT w oparciu o bezpieczną infrastrukturę SNP Data Centers. SNP Software Factory tworzy innowacyjne aplikacje wspierające dowolne procesy biznesowe.
Należymy do Grupy SNP – światowego lidera w zakresie projektów transformacji środowisk SAP.

Cel stażu

Zapoznanie się z charakterem pracy na wybranym stanowisku: Konsultant SAP, Administrator IT lub Programista i realizacja projektu w ramach tego stażu w wybranym zespole.

Wymagania dotyczące stażysty

Wykształcenie informatyczne, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność programowania w dowolnej technologii

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

W zależności od zespołu: zapoznanie się z systemem SAP w ramach wybranego modułu, nauka konfiguracji, prace programistyczne nad aplikacjami tworzonymi przez SNP Poland lub wsparcie IT pracowników firmy.

Efekty stażu

W przypadku pozytywnej oceny stażu, możliwość kontynuowania współpracy z SNP Poland.

Inne uwagi

Brak

Adres

Złotniki, Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las

Strona www

Liczba stażystów

10 studentek/-ów Informatyki
SNP Poland

Profil pracodawcy

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów klasy ERP w obszarze w zarządzania zasobami lokalowymi a w szczególności systemów dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz firm zarządzających nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi. Nasza firma jest jednym z liderów wśród firm w Polsce produkujących tego rodzaju systemy.

Cel stażu

Celem stażu jest zapoznanie się z charakterem pracy na stanowisku programista aplikacji mobilnych i realizacja projektu w ramach stażu w wybranym zespole.

Wymagania dotyczące stażysty

 • podstawowa znajomość środowisk programistycznych dla aplikacji mobilnych
 • znajomość architektury REST
 • podstawy metodyki SCRUM
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

Zapoznanie się ze specyfiką grupy docelowej oferowanego systemu, zapoznanie się z architekturą systemu, przygotowanie projektu i prototypu nowego modułu, prace programistyczne nad aplikacjami mobilnymi.

Efekty stażu

 • doświadczenie w pracy w branży IT
 • umiejętność pracy w zespole programistycznym
 • umiejętność komunikowania się i rozwiązywania problemów
 • zapoznanie się z platformami programistycznymi dla aplikacji mobilnych (cross-platform)

Inne uwagi

Brak

Adres

Warszawska 43, 61-028 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

4 studentki/-ów Informatyki
SOL-SYSTEM

Profil pracodawcy

SUNCODE jest wiodącą w Polsce firmą dostarczającą i wdrażającą najnowocześniejsze systemy informatyczne zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz świadczącą usługi doradcze w tym zakresie. Do dyspozycji klientów pozostaje kilkudziesięciu wykwalifikowanych konsultantów. Dziesięcioletnie doświadczenie spółki SUNCODE obejmuje ponad 1000 wdrożeń w przeszło 100 największych firmach w kraju i za granicą. Wszystkie projekty prowadzone są w sposób profesjonalny według sprawdzonej metodyki wdrożeń.
W gronie klientów SUNCODE są przedstawicielstwa dużych koncernów międzynarodowych, a także duże i średnie firmy krajowe. Prowadzone są również badania naukowe i rozwijane innowacyjne technologie w zakresie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi.

Cel stażu

Praktyczne poznanie zagadnień z zakresu projektowania, analizy i programowania systemów informatycznych.

Wymagania dotyczące stażysty

 • znajomość języka programowania JAVA w tym technologii J2EE, Hibernate, Spring, Servlety, JSP, extJs i inne
 • umiejętności analityczne i szybkiego rozwiązywania problemów
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i dążenie do wyznaczonych celów

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • zapoznanie się z metodyką projektowania procesów biznesowych BPMN
 • tworzenie rozwiązań opartych o technologię Java/J2EE
 • programowanie w języku Java oraz JavaScript
 • utrzymanie i rozwój bieżącego systemu

Efekty stażu

 • doświadczenie zdobyte podczas pracy nad rozwojem systemów informatycznych wykorzystywanych przez duże i znane firmy krajowe oraz zagraniczne
 • rozwinięcie umiejętności z zakresu programowania
 • możliwości rozwoju zawodowego

Inne uwagi

Brak

Adres

ul. Jana Matejki 1/2, 60-766 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Informatyki
Suncode

Profil pracodawcy

Talex jest jednym z czołowych integratorów systemów informatycznych. Przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania wspomagające zarządzanie oraz optymalizujące procesy biznesowe dużych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy zaawansowane usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, bezpieczne Data Center.

Cel stażu

 • realizacja wybranych zadań w ramach projektów prowadzonych przez firmę
 • zrozumienie charakteru i specyfiki pracy
 • zapoznanie się z metodyką zarządzania projektami lub procesami
 • wykonywanie samodzielne prostych czynności i zadań
 • wymiana doświadczenia ze współpracownikami, innymi stażystami lub przełożonymi

Wymagania dotyczące stażysty

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność i odpowiedzialność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • nastawienie na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
 • wysoka kultura osobista
 • chęć do nauki i pasja do programowania
 • znajomość SQL, Javascript, Python lub innego języka programowania na poziomie podstawowym

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • analiza wymagań funkcjonalnych i technicznych w obszarze procesów i aktywności integracyjnych
 • analiza, projektowanie i tworzenie procesów przetwarzania danych
 • realizacja zadań programistycznych na każdym etapie wytwórczym procesów
 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • usprawnianie procesów analitycznych, developerskich i wdrożeniowych w zakresie prac integracyjnych
 • udział w procesie tworzenia aplikacji (front-end i back-end)

Efekty stażu

 • poszerzenie wiedzy informatycznej od strony praktycznej i kontakt z najnowszymi technologiami
 • zdobycie doświadczenia przy realizacji wybranych projektów
 • zwiększenie szansy na rynku pracy i zatrudnienia w firmie TALEX S.A.

Inne uwagi

 • dostęp do nowoczesnego biura
 • pomoc w zakresie rozwoju zawodowego oraz pomoc w realizacji ciekawych prac magisterskich
 • miła atmosfera i ciekawe projekty

Adres

Karpia 27d, 61-619 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

8 studentek/-ów Informatyki
Talex S.A.

Profil pracodawcy

Zajmujemy się kompleksową analityką internetową - optymalizacja konwersji poprzez analizę danych oraz testy z użytkownikami. Wykonujemy strony dedykowane oraz modułowe, audyty stron www oraz szkolenia z obsługi.

Wymagania dotyczące stażysty

Zdobycie doświadczenia związanego z tworzeniem stron internetowych, pracy w agencji interaktywnej.

Cel stażu

Zdobycie doświadczenia związanego z tworzeniem stron internetowych, pracy w agencji interaktywnej.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • tworzenie stron internetowych

Efekty stażu

Staż pozwoli studentowi - w ramach pracy na wybranym stanowisku - zrozumieć charakter i specyfikę pracy w branży IT. Stażysta będzie mógł zapoznać się z metodyką zarządzania projektami, prowadzić działania zmierzające do zrealizowania postawionych zadań i osiągania postawionych przez opiekuna stażu celów. Pozna podstawy projektowania i kodowania stron i sklepów internetowych.

Inne uwagi

Brak

Adres

Wolsztyńska 13/1, 60-361 Poznań

Liczba stażystów

2 studentki/-ci Informatyki
TenseApp!

Profil pracodawcy

Fabryka w Poznaniu jest jedną z większych fabryk Unilever produkujących żywność i jedyną taką w Polsce. Produkujemy ok. 800 różnych wyrobów (fixy, sosy, zupy, dania gotowe typu mealkit, makarony, ketchupy, majonezy) pod markami tj. Knorr, Hellmann’s, Unox, Amino, Bertolli, Calvé, Amora, Kuner.
Produkcję realizujemy na 2 wydziałach produkcyjnych i 25 liniach. 2/3 naszego portfolio trafia na export (największy rynek to Holandia), drugim co do wielkości rynkiem jest Polska. Spełniamy bardzo wysokie standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, gwarantujące zgodność z prawem lokalnymi i wymogami korporacyjnymi.
Zatrudniamy ponad 800 pracowników. Pragniemy rozwijać się, redukując wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zwiększając pozytywny wpływ na społeczeństwo. (jest to część naszego planu ”Życie w sposób równoważony” ).
Bezpieczeństwo naszych pracowników i jakość produkowanych wyrobów są dla nas kluczowymi wartościami, a nasze działania oparte są na metodologii WCM (World Class Manufacturing).

Cel stażu

Udział w wybranych projektach w dziale planowania, usprawnień, jakości, utrzymania ruchu. Stażysta będzie miał możliwość przejścia przez case study łącząc możliwość poznania funkcjonowania procesu na produkcji oraz możliwości go udoskonalenia.

Wymagania dotyczące stażysty

MATEMATYKA
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • wysokie zdolności analityczne
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
INFORMATYKA
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • wysokie zdolności analityczne
 • kreatywne myślenie

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

MATEMATYKA
 • przetwarzanie danych, m.in. agregacja. matchowanie, wyliczanie wskaźników
 • opracowywanie modeli optymalizacyjnych
 • opracowywanie metodologii analizy danych
 • współpraca z zespołem w celu terminowej realizacji zadań
INFORMATYKA
 • przetwarzanie danych, m.in. agregacja. matchowanie, wyliczanie wskaźników
 • opracowywanie koncepcji systemu/aplikacji w oparciu o współpracę z działem IT oraz Automatyków
 • transfer danych w aplikacje
 • współpraca z zespołem w celu terminowej realizacji zadań

Efekty stażu

MATEMATYKA
 • zbieranie i opracowywanie danych
 • praca z wykorzystaniem metod statystycznych lub modeli ulepszania parametrów planistycznych, produkcji, jakościowych
 • praca zespołowa
 • prezentowanie wyników
INFORMATYKA
 • opracowywanie danych
 • praca z wykorzystaniem w celu ulepszania parametrów planistycznych, produkcji, jakościowych
 • rozwój aplikacji digitalizujachych procesy logistyczne
 • praca zespołowa
 • prezentowanie wyników

Inne uwagi

Brak

Adres

Fabryka Unilever

Strona www

Liczba stażystów

6 studentek/-ów Matematyki,
5 studentek/-ów Informatyki
Unilever

Profil pracodawcy

Tworzymy oprogramowanie szyte na miarę. Nasze systemy wspierają kluczowe procesy klientów w Polsce i za granicą, dzięki czemu zwiększają oni swoja konkurencyjność na rynku.
Jeżeli szukasz firmy, w której będziesz mógł się rozwijać, to serdecznie zapraszamy Cię do naszego zespołu. U nas nie ma korporacyjnych zasad i sztywnego dress code'u. U nas masz wpływ na realizowane projekty i w trakcie nich zdobywasz wiedzę i doświadczenie.
Oferujemy:
 • pracę przy rzeczywistych projektach jako Fullstack Developer
 • przyjazną atmosferę i pracę w rytmie bluesa (rocka)
 • pyszne obiady

Cel stażu

 • zdobycie przez stażystę praktycznego doświadczenia w realizacji projektów informatycznych
 • nauka pracy w zespole i korzystania z narzędzi wspierających realizację projektów
 • doskonalenie warsztatu programistycznego
 • zwiększenie świadomości dot. wymagań biznesowych projektów informatycznych

Wymagania dotyczące stażysty

 • podstawowa znajomość: Git, HTML i CSS3, JavaScript, Java
 • mile widziane: Angular / React + Redux, SASS / LESS, Spring, MySQL

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • wspieranie programistów w bieżących pracach
 • realizacja zadań projektowych
 • szacowanie czasu pracy
 • znajdywanie rozwiązań zadanych problemów

Efekty stażu

 • rozwój w zakresie pracy zespołowej
 • doświadczenie w realizacji projektów biznesowych
 • umiejętność korzystania z narzędzi wspierających realizację projektów
 • ciekawsze CV w momencie ubiegania się o stałą pracę po studiach

Inne uwagi

Staże w firmie xcactus pozwalają studentom zdobyć praktyczne doświadczenie, a nam zweryfikować umiejętności stażystów. Najlepszym stażystom chcielibyśmy zaproponować dalszą współpracę.

Adres

Rubież 46/C4/91A, 61-612 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

2 studentki/-ów Informatyki
Xcactus

Profil pracodawcy

Jesteśmy technologiczną firmą zlokalizowaną w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Projektujemy i wytwarzamy zaawansowane koparki do wydobywania kryptowalut, tworzymy autorskie oprogramowanie optymalizujące pracę serwerów obliczeniowych oraz prowadzimy sieć kopalń gdzie można wydobywać najbardziej perspektywiczne cyfrowe waluty. Dostarczamy moc obliczeniową dla sieci blockchain. Tworzymy technologię dla biznesu XXI wieku.

Cel stażu

 • zaprojektowanie systemu do aktualizacji i licencjonowania oprogramowania (ZET Tool)
 • działanie w ramach grupy projektowej nad systemem do zdalnego zarządzania maszynami obliczeniowymi

Wymagania dotyczące stażysty

Zainteresowanie branżą blockchain i kryptowalut.

Zakres wykonywanych przez stażystę zadań

 • analiza dostępnych platform aktualizacji. Integracja obecnego oprogramowania z wybrana platformą aktualizacji i oprogramowaniem do licencjonowania LicenceIt
 • implementacja systemu. Konfiguracja sprzętu. Testowanie.

Efekty stażu

 • zdobycie doświadczenia w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się branży blockchain i kryptowalut
 • możliwość nawiązania stałej współpracy dla najzdolniejszych stażystów

Inne uwagi

Brak

Adres

Rubież 46H, 61-612 Poznań

Strona www

Liczba stażystów

4 studentki/-ów Informatyki
ŻET Technologies