Przebieg stażu

 1. Staż trwa przez 3 kolejne miesiące (120 godz./miesiąc)
 2. Przed przystąpieniem do programu student wypełnia deklarację uczestnictwa w stażu
 3. Przed podjęciem stażu wraz z pracodawcą ustalany jest indywidualny program  stażu, określający zakres zadań i harmonogram.
 4. W ramach stażu prowadzony jest dziennik stażu
 5. Wypłaty stypendium stażowego następują co miesiąc po złożeniu wymaganych dokumentów podsumowujących przebieg stażu w danym miesiącu
 6. Na koniec stażu stażysta składa Raport końcowy zawierający opinię pracodawcy  oraz wystawiane jest Zaświadczenie o odbyciu stażu

Staż umożliwia studentowi:

 1. Uzupełnienie posiadanej wiedzy teoretycznej o UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE i DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE, bezpośrednio związane efektami kształcenia w wiodących firmach z danej branży
 2. Zapoznanie się z działaniem i organizacją pracy firmy. A w szczególności:
  • poznanie specyfiki rynku pracy pod kątem konkretnej branży
  • nawiązanie pierwsze kontakty z potencjalnymi pracodawcami
  • pozwolą zrozumieć ich misję, wizję, cele
  • pozwolą przyswoić obowiązujące procedury, standardy, kulturę organizacyjną
  • umożliwią poznanie środowiska pracy w branży matematycznej/informatycznej
 3. Student otrzymuje indywidualne i bezpośrednie wsparcie Opiekunów Staży po stronie pracodawców, których głównym zadaniem będzie dbanie o adaptację i rozwój kompetencji stażystów