Poznań, dn. 16.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CNS/POWER/WMI/2018

Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich w zakresie badań medycyny pracy oraz wydanie orzeczeń lekarskich dla 145 stażystów/ek, uczestników/ek ww. projektu.

W imieniu Wydziału Matematyki i Informatyki UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań.

Termin składania ofert: do dnia 01.06.2018 roku, godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wzór oferty